Bezpłatne szczepienia przeciw rotawirusom od 2021 roku

16/11/2020

Od przyszłego roku szczepienia przeciw rotawirusom dołączają do listy obowiązkowych, bezpłatnych szczepień ochronnych. Minister Zdrowia podpisał zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych, gdzie wskazano, że dzieci urodzone po 31.12.2020 będą objęte bezpłatnymi szczepieniami przeciw rotawirusom.

Zgodnie ze zmienionym rozporządzeniem listę chorób objętych obowiązkiem szczepień rozszerzono o zakażenia wywołane przez rotawirusy. Obowiązkowymi szczepieniami przeciw rotawirusom objęte są dzieci po ukończeniu 6 tygodnia życia do ukończenia 32 tygodnia życia. Szczepieniami będą objęte dzieci urodzone po 31 grudnia 2020 roku.

Kolejnym krokiem będzie aktualizacja Programu Szczepień Ochronnych na 2021 rok, uwzględniająca zmiany ww. rozporządzenia.

Źródło

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych. Dz. U. 2020 r. poz. 1964.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii