Nowe podejście do szczepienia pracowników opieki zdrowotnej

22/10/2020

Dzięki realizacji programów powszechnych szczepień w ciągu kilkudziesięciu lat w Europie udało się wyeliminować niektóre choroby, którym można zapobiegać poprzez szczepienia (VPD), lub uzyskać nad nimi kontrolę. Mimo to zachorowania na VPD nadal wstępują, nawet w krajach z długą historią szczepień. W ostatnich latach Europa doświadczyła kilku epidemii odry, krztuśca i ognisk epidemicznych wirusowego zapalenia wątroby (WZW) typu A. Ogniska VPD nie ominęły również placówek opieki zdrowotnej. Aby zapobiec transmisji VPD, kluczowe jest stałe utrzymanie dużego odsetka zaszczepionej populacji, co od pewnego czasu stwarza istotny problem. W jego rozwiązaniu pomocna może być zmiana podejścia do realizacji szczepień, polegająca na odejściu od paradygmatu szczepień dzieci na rzecz szczepień wszystkich grup i w każdym wieku.

Szczególną i niemałą grupę docelową szczepień stanowią pracownicy opieki zdrowotnej (szacuje się, że aktualnie w Europie w placówkach opieki zdrowotnej zatrudnionych jest >25 mln osób, w tym >50% w lecznictwie szpitalnym). Odpowiednio dobrane programy szczepień pracowników opieki zdrowotnej stanowią zasadniczy element profilaktyki i kontroli zakażeń w placówkach medycznych, którym przyświeca realizacja czterech głównych celów: (1) indywidualna ochrona osób zaszczepionych, (2) ochrona pacjentów przed przeniesieniem zakażenia od pracowników (3) zmniejszenie ryzyka wybuchu ognisk VPD w placówkach opieki zdrowotnej, a także (4) ograniczenie zjawiska nieobecności w pracy (absenteizm) lub obecności pomimo choroby (prezenteizm).

Wprawdzie dysponujemy uniwersalnymi zaleceniami dotyczącymi szczepień pracowników opieki zdrowotnej, jednak wydaje się, że z uwagi na różnice w lokalnej epidemiologii VPD, przepisach prawnych i organizacji systemów opieki zdrowotnej trudno mówić o jednym uniwersalnym programie szczepień we wszystkich krajach europejskich

Więcej informacji na portalu Medycyna Praktyczna: https://www.mp.pl/szczepienia/specjalne/241647,nowe-podejscie-do-szczepienia-pracownikow-opieki-zdrowotnej

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii