Eksperci: pandemia COVID-19 zwiększa zainteresowanie profilaktyką chorób zakaźnych

15/10/2020

W jaki sposób pandemia koronawirusa wpływa na prowadzenie przez samorządy programów profilaktycznych? Z jednej strony covidowe zagrożenie utrudnia ich realizację, z drugiej strony zwiększa zainteresowanie mieszkańców m.in. szczepieniami. Z kolei lokalne władze coraz częściej dostrzegają potrzebę wspierania grup największego ryzyka związanego z chorobami zakaźnymi – wskazują eksperci.

Trzecia ekspercka debata online w ramach projektu edukacyjnego Zdrowie Człowiek Profilaktyka dotyczyła m.in. możliwości realizowania przez samorządy programów polityki zdrowotnej w dobie pandemii COVID-19. Tę dyskusję transmitowaną 13 października można obejrzeć w portalu rynekzdrowia.pl: https://www.rynekzdrowia.pl/Polityka-zdrowotna/Jak-skutecznie-realizowac-programy-profilaktyczne-w-dobie-pandemii-retransmisja-debaty,213644,14.html.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii