Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w sprawie szczepień ochronnych

10/07/2020

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych w dniu 24 czerwca br. skierowała do Ministra Zdrowia dwa stanowiska w sprawie szczepień ochronnych. Zwróciła się również do pielęgniarek i położnych z apelem o aktywne włączenie się w informowanie polskiego społeczeństwa na temat profilaktyki chorób zakaźnych i konieczności przeprowadzania szczepień ochronnych.

Więcej informacji:
https://nipip.pl/naczelna-rada-pielegniarek-i-poloznych-w-sprawie-szczepien-ochronnych/

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii