Komunikat związany z ryzykiem COVID-19 oraz działaniami profilaktycznymi podczas warsztatów PTW „Szczepienia dorosłych”

06/03/2020

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację związaną z epidemią zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 na świecie a także komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, Polskie Towarzystwo Wakcynologii, w ramach działań profilaktycznych zwraca się z apelem do lekarzy zapisanych na najbliższe warsztaty „Szczepienia dorosłych” oraz pozostałych uczestników tych wydarzeń (m.in. wystawców), aby:

 • podczas konferencji dbali o właściwą higienę rąk
  • często i dokładnie myli ręce (kilka-kilkanaście razy, po kontakcie z publicznie dostępnymi powierzchniami i sprzętami, np. klamkami, przyciskami do wind itp.)
  • ciepła woda, mydło i ręczniki jednorazowe będą dostępne w toaletach, a środki dezynfekcyjne na bazie alkoholu przed wejściami na salę obrad lub w holach
 • podczas konferencji nie dotykali rękoma twarzy (usta, nos, oczy), a w razie potrzeby używali w tym celu chusteczek jednorazowych
 • zrezygnowali z uczestniczenia w warsztatach i pozostali w domu, jeśli spełniają przynajmniej 1 z poniższych kryteriów:
  • mają objawy ostrej infekcji (gorączka, złe samopoczucie, kaszel lub duszność)
  • w ciągu ostatnich 14 dni przebywali za granicą w rejonach objętych ogniskami zachorowań na COVID-19
  • mieli bezpośredni kontakt fizyczny (np. uścisk ręki bez rękawic ochronnych, bliski kontakt twarzą w twarz bez odpowiedniego zabezpieczenia) z osobą z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 lub mieszkają w jednym mieszkaniu z pacjentem zakażonym SARS-CoV-2
  • sprawowali bezpośrednio opiekę nad osobą z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 bez stosowania zalecanych środków ochrony osobistej lub jeśli istnieje ryzyko ich nieprawidłowego użycia.

Z poważaniem,

dr hab. Ernest Kuchar, Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii