Stanowisko Prezesa NRL i GIS ws. odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym

03/02/2020

Prof. Andrzej Matyja, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej (NRL) i dr hab. Jarosław Pinkas, Główny Inspektor Sanitarny (GIS) wydali wspólne stanowisko dotyczące przypadków odmowy poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym. Dokument opublikowano 23 stycznia 2020 roku.

W stanowisku zwrócono uwagę na częstą sytuację, w której rodzice uzależniają zgodę na wykonanie obowiązkowych szczepień u dzieci od spełnienia przez lekarza różnych żądań, w tym w szczególności udzielenia rozlicznych i bardzo szczegółowych informacji, które nie mieszczą się w zakresie lekarskiego badania kwalifikacyjnego do szczepienia.

Cały artykuł dostępny na Medycyna Praktyczna Szczepienia:
https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/224842,wspolne-stanowisko-prezesa-nrl-i-gis-w-sprawie-odmowy-poddania-sie-obowiazkowym-szczepieniom-ochronnym

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii