Stanowisko AOTMiT dotyczące dokumentu pt. „Biała księga szczepień HPV”

14/10/2019

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w dniu 10 października 2019 r. opublikowała stanowisko w sprawie dokumentu pt. Biała księga HPV” opublikowanego i dystrybuowanego przez stowarzyszenie „Centrum Informacji o Zdrowiu Dobrostan”.

Treść komunikatu dostępna poniżej:

Źródło:
http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-hpv/

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii