Amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) rozszerza wskazania dotyczące szczepionki przeciwko wirusowi HPV, pozostawiając decyzje pacjentom i ich lekarzom

02/07/2019

28 czerwca 2019 amerykański Komitet Doradczy ds. Szczepień Ochronnych (ACIP) wydał dwa zalecenia dotyczące stosowania szczepionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV). Po pierwsze, górna granica wskazania  dotycząca wieku wynosi obecnie dla kobiet 26 lat. Dla mężczyzn pozostawiono wiek 21 lat. Komitet ACIP zalecił również, aby mężczyźni i kobiety w wieku od 27 do 45 lat przedyskutowali ze swoimi lekarzami możliwość zakażenia HPV i otrzymali szczepionkę, jeśli zostaną uznani za zagrożonych zakażeniem. W zaleceniach nie uwzględniono osób w wieku > 45 lat, ponieważ szczepionka nie okazała się skuteczna w tej populacji.

HPV ma silny związek z sześcioma rodzajami nowotworów występujących zarówno u mężczyzn, jak i u kobiet. Zakażenie HPV początkowo może też powodować wystąpienie brodawek w okolicy narządów płciowych, chociaż większość osób nie ma żadnych objawów i eliminuje wirusa. Ci, którzy nie wyeliminują wirusa, są narażeni na raka, ponieważ wirus HPV powoduje zmiany w komórkach na poziomie genetycznym. Zmiany te powodują powstanie stanów przedrakowych (dawniej dysplazji), które ostatecznie mogą stać się rakiem.

Nawet jeśli przetrwałe zakażenie HPV nie doprowadzi do powstania raka, wiąże się z wysokimi kosztami opieki medycznej (leczenie brodawek płciowych, wykonywanie i powtarzanie cytologii, konsultacje lekarskie u obu płci) Dodatkowo dochodzą również koszty psychologiczne związane z oczekiwaniem na wynik badań czy wykluczenie raka. Ponadto zakażenie HPV wywiera piętno w kontaktach międzyludzkich i społecznych jako zakażenie przenoszone drogą płciową.

W Australii, która ma podobne zalecenia dotyczące szczepionek przeciwko HPV jak Stany Zjednoczone, przewiduje się, że rak szyjki macicy zostanie wyeliminowany (mniej niż cztery nowe przypadki na 100 000 kobiet rocznie) do połowy XXI wieku, pod warunkiem, że utrzymają się obecne wskaźniki stanu zaszczepienia. W Stanach Zjednoczonych, gdzie przewiduje się, że rak szyjki macicy spowoduje około 4 200 zgonów w 2019 r., częstość występowania raka szyjki macicy zmniejsza się po części z powodu większego dostępu do regularnych badań cytologicznych i badań przesiewowych (PCR HPV DNA). Na poziomie populacji wskaźniki zapadalności na raka szyjki macicy znacznie spadły po wprowadzeniu powszechnych szczepień przeciwko HPV.

Podobnie jak w Australii, poszerzenie przedziału wiekowego, w którym zalecane są szczepienia, jak też zwiększenie dostępności szczepionki i jej akceptacji może prowadzić do eliminacji raka szyjki macicy w Stanach Zjednoczonych. To, co spośród chorób nowotworowych było kiedyś główną przyczyną śmierci kobiet mieszkających w Stanach Zjednoczonych może wkrótce stać się przeszłością.

Więcej informacji:

Szczepionka przeciw HPV dla dorosłych w Stanach Zjednoczonych – decyzja FDA

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii