Uchwała PTW w sprawie powołania Koła Młodych Wakcynologów

19/03/2019

Członkowie Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w dniu 02.03.2019 r. w czasie Walnego Zebrania przyjęli uchwałę o powołaniu Koła Młodych Wakcynologów.
Szczegóły: http://ptwakc.org.pl/czlonkostwo/kolo-mlodych-wakcynologow/