Uchwała walnego zebrania członków z dn. 15.03.2011 r.

15/03/2011

Walne Zebranie Członków przyjmuje rezygnację Pani prof. Ewy Bernatowskiej z prac w Zarządzie PTW na wniosek Pani Profesor uzasadniony nadmiarem innych obowiązków.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii