Stanowisko Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w sprawie PROGRAMU SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH NA 2023 rok oraz zwiększenia dostępności do szczepionek wysoce skojarzonych

01/12/2022

28 października 2022 roku ukazał się komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na 2023 rok. Nowy program zawiera wiele potrzebnych zmian, m.in. w częściach dotyczących szczepień zalecanych, poekspozycyjnych oraz zasad przeprowadzania szczepień przeciwko wybranym chorobom zakaźnym.

Wciąż jednak brakuje wprowadzenia do szczepień obowiązkowych szczepionek wysoce skojarzonych, których środowisko medyczne i pacjenci oczekują od wielu lat i które warunkują poszerzanie programu szczepień o nowe szczepienia.

W związku z powyższym apelujemy do Ministra Zdrowia o możliwie szybkie objęcie refundacją apteczną szczepionek wysoce skojarzonych, które otrzymały pozytywne rekomendacje Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji potwierdzające zasadność finansowania ich ze środków publicznych.

Do ważniejszych argumentów za refundacją należą:

  • zwiększenie dostępności dla pacjentów,
  • mniejsze obciążenie budżetu niż ich wprowadzenie do szczepień obowiązkowych w PSO,
  • lepsza akcentacja Programu Szczepień Ochronnych związana z mniejszą liczbą iniekcji i wizyt szczepiennych,
  • poprawa terminowości realizacji szczepień ochronnych,
  • odciążenie systemu ochrony zdrowia i personelu medycznego poprzez zmniejszenie koniecznych wizyt oraz skrócenie czasu ich trwania.

 

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii