Oświadczenie Zarządu PTW w sprawie „Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” oraz „Rekomendacji postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego”

05/11/2021

Oświadczenie Zarządu PTW w sprawie „Rekomendacji postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” oraz „Rekomendacji postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego”

Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oświadcza, że powstałe w ramach Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków (NPOA) programu polityki zdrowotnej Ministerstwa Zdrowia,

„Rekomendacje postępowania w pozaszpitalnych zakażeniach układu oddechowego” oraz „Rekomendacje postępowania w zakażeniach bakteryjnych ośrodkowego układu nerwowego”, opracowane z inicjatywy i pod kierunkiem Pani prof. dr hab. n. med. Walerii Hryniewicz, są dokumentami o ogromnej wadze i przydatności w codziennej praktyce lekarzy. Oba te dokumenty stanowią bardzo ważne materiały wykorzystywane w kształceniu lekarzy rezydentów oraz stanowią podstawę do przygotowania częsc1 pytań dla Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Członkowie naszego Towarzystwa zajmują się nie tylko profilaktyką zakażeń poprzez szczepienia ochronne, ale także zajmują się kształceniem podyplomowym lekarzy i w trakcie wykładów na temat leczenia zakażeń często korzystają z obu dokumentów. Rekomendacje zostały przygotowane przejrzyście, zgodnie z zasadami EBM i co najważniejsze praktycznie, co sprawia, że istotnie poprawiły jakość opieki nad pacjentami w Polsce. Ich stosowanie zapobiega także nadmiernemu stosowaniu antybiotyków w naszym kraju. Bardzo liczymy na pomoc właściwych instytucji w Polsce w celu kontynuowania ich regularnego wydawania.

 

dr hab. n. med. Ernest Kuchar
Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

 

Warszawa, 5 listopada 2021

Pliki do pobrania

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii