Wykłady z warsztatów PTW „Choroby zakaźne i szczepienia w dobie wojny w Ukrainie”

1. Stan zaszczepienia w Ukrainie

prof. Serhiy Nyankovskyy z Katedry Pediatrii Nr 1 Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego, Instytutu Nauk o Zdrowiu Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

2. Porażenia wiotkie w dobie masowego napływu uchodźców

prof. dr. hab. n. med. Leszek Szenborn z Kliniki Pediatrii i Chorób Infekcyjnych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

3. Błonica jako nieznany problem epidemiczny

dr n. med. Ilona Małecka, Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

4. Hib jako poważny czynnik epidemiczny

dr n. med. Joanna Stryczyńska-Kazubska z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

5. Choroby z grupy MMR (odra)

prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki z Katedry i Zakładu Profilaktyki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

6. Szczepienia w ograniczaniu ognisk epidemicznych oraz szczepienia interwencyjne po narażeniu

dr n. med. Ewa Talarek z Kliniki Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego w Warszawie

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii