Więcej informacji na:

https://www.warsztatyptw.pl/

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii