Więcej informacji:

www.kurs-szczepien-ptw.pl

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii