Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u dorosłych i zasady stosowania 23-walentnej szczepionki polisacharydowej w grupach ryzyka. Aktualne wytyczne Amerykańskiego Komitetu Doradczego ds. Szczepień (ACIP )

21/09/2016
MMWR, 2010; 59: 1102-1106; MMWR, 2010; 59 (RR-11): 1-18;MMWR, 1997; 46 (RR-8): 1-24

Kliknij, aby wyświetlić artykuł

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii