U niemowląt i małych dzieci z nawracającymi zakażeniami układu oddechowego donosowa szczepionka przeciwko grypie zawierająca atenuowane wirusy była skuteczniejsza niż 3-walentna szczepionka inaktywowana podawana domięśniowo

23/09/2016

S. Ashkenazi, A. Vertruyen, J. Aristegui i wsp.
Pediatr. Infect. Dis. J., 2006; 25: 870-879
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia” 2008/02

 

Wprowadzenie: U najmłodszych dzieci chorujących na nawracające infekcyjne zapalenia dróg oddechowych grypa często ma ciężki przebieg i jest związana ze zwiększonym ryzykiem powikłań. W Stanach Zjednoczonych zaleca się szczepienie dzieci po 6. miesiącu życia inaktywowaną 3-walenetną szczepionką przeciwko grypie (TIV), jednak szczepieniu poddawanych jest zaledwie 12-83% dzieci do 5. roku życia. W omawianym badaniu porównano skuteczność i bezpieczeństwo TIV z nową, podawaną donosowo, 3-walentną szczepionką przeciwko grypie („żywą” [LAIV]), zawierającą atenuowane szczepy wirusów zaadaptowane do replikacji w niskiej temperaturze, należące do podtypów grypy A H3N2 i H1N1 oraz grypy B.
Metoda: wieloośrodkowe badanie z randomizacją, otwarta próba
Lokalizacja i badani: 9 krajów w Europie (w tym Polska); 2187 dzieci chorych na nawracające infekcyjne zapalenia dróg oddechowych w wieku 671 miesięcy (śr. 39 mies.)
Interwencja: Uczestników badania przydzielono losowo do jednej z 2 grup, w których w odstępie 35 ą7 dni otrzymali dwie dawki odpowiednio: (1) LAIV (firmy Wyeth) donosowo; (2) TIV (Vaxigrip [AventisPasteur]) domięśniowo.
Wyniki: W ciągu jednego sezonu epidemicznego grypy w grupie szczepionej LAIV, w porównaniu z grupą otrzymującą TIV, stwierdzono: (1) zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypę wywołaną przez wirusy należące do typów zawartych w szczepionce (2,3 vs 4,8%; RRR: 52,7% [95% CI: 21,6-72,2]) z różną skutecznością wobec poszczególnych podtypów (dla podtypu H1N1 wirusa grypy A – RRR: 100% [95% CI: 42,3-100,0], dla wirusa grypy B – RRR: 68% [95% CI: 37-85], natomiast dla podtypu H3N2 wirusa grypy A – RRI: 97% [95% CI: od -32 do 540]); (2) zmniejszenie liczby wizyt w ambulatorium pomocy doraźnej z powodu infekcyjnego zapalenia dróg oddechowych (1,2 vs 1,3%; RRR: 8,9% [90% CI: 1,5-15,8]) oraz liczby dni nieobecności w żłobku lub przedszkolu z tego powodu (2,0 vs 2,4%; RRR: 16,2% [90% CI: 10,4-21,6]). Obie szczepionki były podobnie dobrze tolerowane i bezpieczne, jedynie obrzęk błony śluzowej nosa i zmniejszenie łaknienia częściej występowały po LAIV.
Wnioski: 3-walentna, „żywa” szczepionka przeciwko grypie podawana donosowo w 2 dawkach skuteczniej zapobiegała zachorowaniu na grypę u niemowląt i małych dzieci chorujących na nawracające infekcyjne zapalenia dróg oddechowych niż inaktywowana 3-walentna szczepionka podawana domięśniowo. Obie szczepionki były dobrze tolerowane i bezpieczne.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii