U dzieci chorych na astmę donosowa szczepionka przeciwko grypie zawierająca atenuowane wirusy była skuteczniejsza w zapobieganiu zachorowaniom niż inaktywowana 3-walentna szczepionka podawana domięśniowo

23/09/2016

D. M. Fleming, P. Crovari, U. Wahn i wsp.
Pediatr. Infect. Dis. J., 2006; 25:860-869
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia” 2008/02

 

Wprowadzenie: Zgodnie z aktualnymi wytycznymi zaleca się coroczne szczepienie dzieci chorych na astmę przeciwko grypie, mimo tego zaledwie 75-90% z nich jest regularnie poddawana tym szczepieniom. Dotychczas podawano im domięśniowo inaktywowaną 3-walentną szczepionkę przeciwko grypie (TIV). W omawianym badaniu porównano skuteczność i bezpieczeństwo TIV z nową, podawaną donosowo, 3-walentną szczepionką przeciwko grypie („żywą” [LAIV]), zawierającą atenuowane szczepy wirusów zaadaptowane do replikacji w niskiej temperaturze, należące do podtypów grypy A H3N2 i H1N1 oraz grypy B.
Metoda: wieloośrodkowe badanie z randomizacją, otwarta próba Lokalizacja i badani: 13 krajów w Europie (w tym Polska); 2229 dzieci chorych na astmę w wieku 617 lat (śr. 11 lat)
Interwencja: Uczestników badania przydzielono losowo do jednej z 2 grup, w których otrzymali pojedynczą dawkę odpowiednio: (1) LAIV (firmy Wyeth) donosowo; (2) TIV (Vaxigrip [AventisPasteur]) domięśniowo.
Wyniki: W ciągu jednego sezonu epidemicznego grypy w grupie otrzymującej LAIV donosowo, w porównaniu z grupą otrzymującą TIV domięśniowo, stwierdzono zmniejszenie ryzyka zachorowania na grypę wywołaną przez typy serologiczne zawarte w szczepionce (4,1 vs 6,2%; RRR: 34,7% [95% CI: 3,9-56,0]). Częstość występowania zaostrzeń astmy, nasilenie objawów astmy, liczba przebudzeń w nocy oraz wartość szczytowego przepływu wydechowego (PEFR) były podobne w obu grupach. Uogólnione niepożądane odczyny poszczepienne w okresie 15 dni po szczepieniu występowały z podobną częstością w obu grupach; jedynie obrzęk błony śluzowej nosa częściej obserwowano w grupie otrzymującej szczepionkę donosowo (66,2 vs 52,5%; p <0,001), a u 70% dzieci szczepionych domięśniowo wystąpił odczyn w miejscu wstrzyknięcia.
Wniosek: 3-walentna, „żywa” szczepionka przeciwko grypie podawana donosowo była skuteczniejsza w zapobieganiu zachorowaniom na grypę u dzieci chorych na astmę przewlekłą niż 3-walentna inaktywowana szczepionka podawana domięśniowo, choć nie zauważono wpływu na przebieg kliniczny astmy. Obie szczepionki były dobrze tolerowane i nie pogarszały objawów astmy.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii