Skuteczność dwuwalentnej szczepionki przeciwko HPV – badanie PATRICIA – wyniki po 4 latach obserwacji

21/09/2016
The Lancet Oncology, 2012; 13: 89-99

Kliknij, aby zobaczyć artykuł

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii