Inaktywowana szczepionka przeciwko grypie podana domięśniowo w zwiększonej dawce była wysoce immunogenna u dorosłych po 65. roku życia

23/09/2016

W.A. Keitel, R.L. Atmar, T.R. Cate i wsp.
Arch. Intern. Med., 2006; 166: 1121-1127
Opublikowano w Medycyna Praktyczna Suplement „Szczepienia” 2008/02

 

Wprowadzenie: U osób w podeszłym wieku obserwuje się zmniejszoną odpowiedź immunologiczną na szczepienie przeciwko grypie. Stanowi to duży problem, tym bardziej, że ta grupa wiekowa jest obciążona zwiększonym ryzykiem powikłań pogrypowych (w tym zgonu). Prowadzone są badania dotyczące oceny skuteczności różnych dawek antygenów w szczepionce.
Metoda: badanie z randomizacją, z grupą kontrolną otrzymującą placebo
Lokalizacja i badani: ambulatorium w Stanach Zjednoczonych; 202 dorosłych w wieku >=65 lat (śr. 72,4 lat)
Interwencja: Uczestników badania przydzielono losowo do jednej z 4 grup, w których otrzymali domięśniowo odpowiednio: w grupach 1-3 pojedyncze wstrzyknięcie 3-walentej inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie (TIV [firmy AventisPasteur]) zawierającej antygeny szczepów wirusa grypy A (H3N2, H1N1) i grypy B w dawkach: (1) po 15 µg; (2) po 30 µg; (3) po 60 µg; a w grupie 4 placebo.
Wyniki: Miesiąc po szczepieniu w grupach otrzymujących szczepionkę w większej dawce zaobserwowano zwiększenie odpowiedzi immunologicznej zależne od dawki. Średnia geometryczna miana przeciwciał hamujących hemaglutynację i neutralizujących (dla wszystkich szczepów zawartych w szczepionce) była największa w grupie, która otrzymała dawkę 60 ľg antygenów (odpowiednio 44-71% i 54-79% większa niż w grupie otrzymującej szczepionkę w dawce 15 µg). Odsetek osób, które uzyskały zabezpieczające miano przeciwciał (>=1:32) również zależał od wielkości dawki i był największy w grupie 60 µg. Nie zaobserwowano różnic w częstości ogólnoustrojowych niepożądanych odczynów poszczepiennych, natomiast miejscowe odczyny poszczepienne częściej występowały w grupach otrzymujących szczepionkę w zwiększonych dawkach.
Wniosek: Zwiększenie dawki antygenów w inaktywowanej szczepionce przeciwko grypie zwiększyło jej immunogenność u osób po 65. roku życia.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii