Zapytanie ofertowe na utworzenie oraz prowadzenie strony internetowej PTW

23/09/2016
WYNIKI KONKURSU
Do konkursu na utworzenie oraz prowadzenie strony internetowej PTW przystąpiło 19 firm.
W drodze głosowania Komisja Konkursowa wybrała ofertę firmy Grupa W&W Sp. z o.o. z Rzeszowa.

W związku z zaplanowaną przez Polskie Towarzystwo Wakcynologii modernizacją strony internetowej Zarząd PTW ogłasza konkurs ofert na:

  1. Wykonanie strony internetowej, zgodnie z załącznikiem nr 1. (do pobrania)
  2. Utrzymaniem jej przez okres 5 lat na własnych serwerach, z możliwością przedłużenia współpracy na kolejny okres.
  3. Świadczenie wsparcia merytorycznego w zakresie obsługi strony.
  4. Aktualizowanie na bieżąco w okresie utrzymania, systemu zarządzania treścią i wszystkich jego wtyczek oraz dbanie o bezpieczeństwo.
  5. Pozycjonowanie strony.
  6. Pomoc techniczna w aktualizacji serwisu w wymiarze 3 godzin miesięcznie.

Oferty proszę przesyłać pocztą elektroniczną (na adres joanna@kazubska.pldo dnia 15.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu oraz powiadomienie oferentów nastąpi do dnia 07.09.2016 r.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii