KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WAKCYNOLOGII – ROZSTRZYGNIĘCIE

14/09/2017

WYNIKI KONKURSU

W drodze postępowania konkursowego realizację organizacji konferencji warsztatowej pt „Szczepienia ochronne u kobiet planujących ciążę i ciężarnych” w Warszawie w dniu 03. III.2018 r. powierzono firmie Medius. Gratulujemy!

—————————————————

KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ
WARSZTATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WAKCYNOLOGII
oraz Walnego Zebrania Wyborczego PTW
w Warszawie w dniu 03.03.2018r.

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 06.09.2017r. (godz. 24.00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy): 14.09.2017r.

Proszę o kierowanie pisemnych ofert wraz z kosztorysem, uwzględniających minimalne wymagania ofertowe (szczegóły – patrz tab.):
1) pocztą elektroniczną na adres: ilona-malecka@wp.pl (z kopią do jawysocki@pro.onet.pl)
2) pocztą kurierską na adres:
Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
ul. H. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel. sekretariat 61 8546577, fax 61 8546578

Roboczy tytuł„Szczepienia ochronne u kobiet planujących ciążę i ciężarnych”
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego: dr hab. med. Ernest Kuchar (Warszawski Uniwersytet Medyczny)

Ostateczny termin nadsyłania ofert: do 06.09.2017r. (godz. 24.00)
Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy)do 14.09.2017r.  

Parametr

Oczekiwania

Uwagi

Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowegoOgólnopolskie Warsztaty:
program naukowy opracowany przez Komitet Naukowy prezentujący najistotniejsze zagadnienia dotyczące zasad  wykonywania szczepień ochronnych u kobiet planujących ciążę i ciężarnych :
  • wykładów;
  • paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów;

Walne zebranie członków PTW (po warsztatach) Zleceniodawca (organizator)Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologiikontakt: Przewodniczący Zarządu PTW prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
e-mail: jawysocki@pro.onet.pl
oraz dr hab. med. Ernest Kuchar e-mail: ernest.kuchar@gmail.comPodmiot odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowców oraz panelistówKomitet Naukowy Warsztatów Wakcynologicznych oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologiihonoraria dla wykładowców, zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowanie – po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy).Czas trwania1 dzień

W godz.: 10:00 -18:00

warsztaty: 10.00-15.00

lunch: 15.00-16.00

Walne Zebranie Wyborcze PTW: 16.00-17.30

Data03.03.2018 r.sobotaGrupa docelowa

członkowie PTW

dodatkowo: pediatrzy, lekarze rodzinni, ginekolodzy, pielęgniarki, położne, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych

W ofercie należy wymienić liczbę lekarzy poszczególnych specjalności (spośród podanych obok) oraz pielęgniarek i położnych, do których oferent ma dotarcie przez własną bazę teleadresową,LokalizacjaWarszawarezerwacja sali po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)Liczba uczestnikówDo 200 osób Koszt uczestnictwaDla członków PTW – bezpłatnie

Stała opłata dla pozostałych uczestników – 50 zł

50% zniżka dla pielęgniarek

Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwapo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)Recenzja i zatwierdzenie materiałów przez Komitety Naukowy i Organizacyjny.
W ofercie należy opisać planowane materiały szkoleniowe (np. przezrocza wykładowe drukowane, w wersji elektronicznej, inne; cz/b lub kolor; torba, teczka, segregator itp.)Sponsoring konferencjipozyskiwanie sponsorów i finansowania po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)W ofercie należy opisać planowane źródła i sposób budowania budżetu oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.Rekrutacja uczestników, zaproszenie gości i promocja konferencjipo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)

W ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (efektywność) – z uwzględnieniem konferencji o tematyce wakcynologicznej

Katering

kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda – przerwie w trakcie warsztatów

ciepły lunch po za kończeniu warsztatów

zatwierdzany przez Komitet OrganizacyjnyHotele dla uczestnikóworganizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy); opłaty po stronie uczestników konferencjiw ofercie należy zamieścić informację o sposobie rozwiązania problemu noclegów i ew. zniżkach dla uczestników konferencji.Planowany budżetplanowane przychody i wydatkiw ofercie należy podać przybliżony kosztorys (z rozbiciem na poszczególne elementy kosztu, z wyszczególnieniem w osobnym punkcie kosztów własnych wykonawcy poniesionych w związku z organizacją warsztatów)Kwota dla PTW15% przychodu z tytułu uczestnictwa i sponsoringuw ofercie należy podać kwotę; termin przelania środków na konto PTW do 60 dni po warsztatachPunkty edukacyjnetak; zgodnie z rozporządzeniem MZ; po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)dla uczestników i wykładowcówZasada współpracyUmowa pomiędzy PTW a zleceniobiorcą na organizację warsztatów i Walnego Zebrania członków (zapisy umowy muszą się zgadzać z przedstawionymi w ofercie konkursowej)PTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę).
podpisanie umowy do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy)Kompletna obsługa techniczna konferencji (z bezprzewodowym dostępem do Internetu), rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji, strona internetowa konferencji, cykliczne (co miesiąc) sprawozdania z postępu prac organizacyjnych składane Komitetowi Organizacyjnemu

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii