Konkurs ofert na organizację VI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTW

09/02/2015
WYNIKI KONKURSU

Do Komisji Konkursowej wpłynęły 3 oferty.

W drodze postępowania konkursowego realizację organizacji konferencji PTW w Łodzi w dniach 22-24 X 2015 r. powierzono firmie Symposium Cracoviense.

Konkurs ofert na organizację VI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej PTW 2015 w Łodzi w dniach 22-24.10.2015 r.

Prosimy o kierowanie pisemnych ofert wraz z kosztorysem, uwzględniających minimalne wymagania ofertowe (szczegóły – w załączonej tabeli):

1) pocztą elektroniczną na adres: jawysocki@pro.onet.pl oraz ilona-malecka@wp.pl

Roboczy tytuł: VI KRAJOWA KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA PTW w Łodzi

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. n. med. Ewa Majda-Stanisławska (Uniwersytet Medyczny w Łodzi)

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 29.01.2015 r. (godz. 24.00)

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy): do 09.02.2015 r.

Wymagania szczegółowe (pobierz pdf):

ParametrOczekiwaniaUwagi
Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowegoVI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTW: 
Program naukowy prezentujący najnowsze osiągnięcia i doniesienia naukowe oraz edukacyjne z dziedziny wakcynologii w formie:

  • wykładów;
  • zajęć warsztatowych i roboczych dyskusji z uczestnikami Zjazdu;
  • paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów;
  • prezentacji prac oryginalnych: sesji plakatowej, sesji doniesień ustnych

opracowany przez Komitet Naukowy.
Dodatkowo ewentualnie sesje satelitarne w wyznaczonym przez Komitet Naukowy czasie (poza programem naukowym Zjazdu).

Zleceniodawca (organizator)Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologiikontakt: prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki (e-mail:jawysocki@pro.onet.pl)
oraz dr n. med. Ilona Małecka (e-mail: ilona-malecka@wp.pl)
Podmiot odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowców oraz panelistówKomitet Naukowy Zjazdu oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologiibez honorariów dla krajowych wykładowców, panelistów i przewodniczących sesji, ale koszt ich uczestnictwa obejmujący zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowanie po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)
Czas trwania3 dniod popołudnia 1. dnia, do popołudnia 3. dnia
Data22-24.10.2015 r.czwartek/piątek/sobota
Grupa docelowaczłonkowie PTW (lekarze, pielęgniarki, pracownicy pionu SANEPID)dodatkowo lekarze pediatrzy, lekarze rodzinni, interniści, lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny zainteresowani zagadnieniem szczepień, pielęgniarki i położne, samorządowcy odpowiedzialni za programy zdrowotne, dziennikarze działów naukowych i zdrowia
LokalizacjaŁódźwstępna rezerwacja (Aula Centrum Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251) dokonana przez Zleceniodawcę możliwość skorzystania przez zleceniobiorcę (wykonawcę) z w/w rezerwacji; w zarezerwowanej lokalizacji dodatkowo dostępne są także mniejsze sale na np. zajęcia warsztatowe; w celu realizacji programu konferencji konieczne 2 takie dodatkowe sale
Liczba uczestników600-800 osób
Koszt uczestnictwaopłata (pierwszy termin: lekarze – 300 zł; pielęgniarki i studenci – 200 zł)zniżka 50% dla członków PTW opłacających udział indywidualnie (obowiązuje przy pierwszym/wczesnym terminie rejestracji)
goście honorowi (maks. do 15 osób) i Zarząd PTW oraz Komisja Rewizyjna – bezpłatnie (nocleg i zwrot kosztów przejazdu po stronie zleceniobiorcy [wykonawcy])
Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwapo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)Recenzja i zatwierdzenie materiałów przez Komitety Naukowy i Organizacyjny.
W ofercie należy opisać planowane materiały szkoleniowe (np. przezrocza wykładowe, wydanie specjalne czasopisma, inne; cz/b lub kolor; torba, teczka, segregator itp.)
Sponsoring konferencjipozyskiwanie sponsorów i finansowania po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy); preferowane są firmy skuteczne w pozyskiwaniu funduszy także spoza sektora producentów szczepionek
Sesje satelitarnemożliwe poza programem merytorycznym, nie równoleglePo zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy. Czytelnie oznakowane w programie i na miejscu obrad jako sesja satelitarna/promocyjna sponsora.
Bez wystąpień promocyjnych (prezentacji firm) podczas programu merytorycznego.
Rekrutacja uczestników, zaproszenie i korespondencja ze wskazanymi wykładowcami i gośćmi honorowymi, promocja konferencjipo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)w ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej i innych zainteresowanych (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (efektywność)
Kateringzapewniający podstawowy komfort uczestnikomszczegóły do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym
Program towarzyskiwydarzenie artystyczne (np. spektakl teatralny, operowy lub koncert)szczegóły do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym
Hotele dla uczestnikóworganizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy); opłaty po stronie uczestników konferencjiw ofercie należy zamieścić informację o sposobie rozwiązania problemu noclegów i ew. zniżkach dla uczestników konferencji
Planowany budżetplanowane przychody i wydatkido oferty należy dołączyć kosztorys
Kwota dla zleceniodawcy (PTW)szacunkowo 15% przychodów z tytułu uczestnictwa i sponsoringuw ofercie należy podać kwotę i termin przelania środków na konto zleceniodawcy (PTW)
Punkty edukacyjnezgodnie z rozporządzeniem Min. Zdrowia; po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)dla uczestników i wykładowców
Zasada współpracyumowa pomiędzy zleceniodawcą (PTW) a zleceniobiorcą (wykonawcą) na organizację ZjazduPTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę); podpisanie umowy planowane w ciągu jednego miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu
Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy)– kompletna obsługa techniczna i logistyczna konferencji (z bezprzewodowym dostępem do Internetu)
rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji wraz z podsumowaniem jej wyników przygotowanie i prowadzenie strony internetowej konferencji
– organizacja zebrania Zarządu PTW w pierwszy dzień przed konferencją (optymalnie w hotelu; maks. do 3 godzin)
– dokumentacja fotograficzna oraz końcowy raport z realizacji zadania złożony Zarządowi PTW w ciągu 6 tygodni po konferencji
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii