Konkurs ofert na organizację konferencji warsztatowej PTW pt. Szczepienia noworodków i wcześniaków”

25/07/2016
WYNIKI KONKURSUDo konkursu na organizację konferencji warsztatowej pt. „Szczepienia noworodków” w Bydgoszczy w marcu 2017 r. przystąpiły 2 firmy.
W drodze głosowania komisja konkursowa jednogłośnie wybrała ofertę firmy Medius.

Minimalne wymagania ofertowe

Roboczy tytuł: Konferencja warsztatowa (szkoleniowa) Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia noworodków i wcześniaków” (Bydgoszcz, marzec 2017 r.)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: dr Iwona Sadowska-Kawczenko, Szpital Uniwersytecki nr 2 im. Dr J. Biziela w Bydgoszczy

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 15.07.2016 r. (godz. 24.00)
Oferty zawierające planowany kosztorys (z uwzględnieniem kosztów własnych wykonawcy w wyodrębnionym punkcie z wyszczególnieniem poszczególnych elementów należących do zadań wykonawcy) prosimy nadsyłać drogą poczty elektronicznej na następujące adres:joanna@kazubska.pl
Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PTW.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy): 25.07.2016 r.

ParametrOczekiwania/wymaganiaUwagi
Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowegoKonferencja szkoleniowa o charakterze warsztatowymPo zakończeniu programu naukowo-szkoleniowego Walne Zebranie członków PTW
Konieczna obsługa prawna zebrania przez kancelarię wskazaną przez PTW
Zleceniodawca (organizator)Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii orazKontakt w sprawie ofert:joanna@kazubska.pl
Podmiot odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowcówKomitet NaukowyHonoraria dla wykładowców zaproszonych spoza PTW: 1200 zł netto Bez honorariów dla wykładowców i przewodniczących sesji, członków PTW Zleceniobiorca pokrywa koszt uczestnictwa wykładowców, przewodniczących sesji oraz Zarządu PTW i Komisji Rewizyjnej, obejmujący zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowanie.
Czas trwania1 dzieńOd godz. 10.00 do 17.00
DataMarzec 2017 r. (najpóźniej 18 marca)sobota
Grupa docelowalekarze: pediatrzy, rodzinni, neonatolodzy, perinatolodzy, ginekolodzy-położnicy, specjaliści chorób zakaźnych
inni: pielęgniarki, położne, epidemiolodzy, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, lekarze stażyści i studenci medycyny
lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny zainteresowani zagadnieniem szczepień
LokalizacjaBydgoszczMożliwość pomocy w zorganizowaniu obiektu przez Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Sala wykładowa, przestrzeń wystawiennicza, miejsce przeznaczone na przerwy kawowe, pokój dla wykładowców
Liczba uczestników300 osóbRealna frekwencja będzie jednym z kluczowych kryteriów oceny organizacji przez Zarząd PTW.
Koszt uczestnictwaCzłonkowie PTW: bezpłatnie Pozostali uczestnicy: lekarze – 80 zł; pielęgniarki, położne i lekarze rezydenci i stażyści – 40 zł; studenci 20 zł
Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwaWydrukowane:
– program konferencji
– konspekt wykładów (przezrocza)
– certyfikat z punktami edukacyjnymi
– mandaty na Walne Zebranie*
Możliwość dodania publikacji PTW do materiałów.
*tylko dla uczestników Walnego Zebrania PTW
Sponsoring konferencjiPozyskiwanie sponsorów i finansowania leży po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy):
– sprzedaż powierzchni wystawienniczej w strefie expo*
– możliwość dodania materiałów promocyjnych do materiałów konferencyjnych*
– sesji satelitarnych nie przewidujemy
* Inne metody do uzgodnienia z Komitetem Naukowym i Organizacyjnym.
Rekrutacja uczestników, zaproszenie gości i promocja konferencjiPo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)W ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (koszty i efektywność)
Posiłki2 przerwy kawowe
Lunch (ciepły, jednodaniowy)
Lunch dla zarządu PTW, wykładowców oraz przewodniczących sesji.
Hotele dla wykładowców1 lub 2 dni (zależnie od wykładowcy); organizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy) w ramach budżetu konferencji.
Hotele dla uczestnikówSposób organizacji do decyzji wykonawcy (na koszt uczestników)
Plan minimum: wynegocjowanie zniżek
W ofercie należy zamieścić informację o możliwości rezerwacji noclegu na koszt uczestnika
Planowany budżetPlanowane przychody i wydatkiW ofercie należy podać przybliżony kosztorys i wynik finansowy
Kwota dla PTW15% przychodówW ofercie należy podać planowaną kwotę i termin przelania środków na konto PTW.
PTW w umowie zastrzega sobie prawo do wglądu w przychód konferencji.
Punkty edukacyjnezgodnie z rozporządzeniem MZ, formalności po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)
certyfikat ukończenia warsztatów sformułowany w sposób, spełniający wymogi zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu szczepień ochronnych
Dla uczestników i wykładowców
Zasada współpracyUmowa pomiędzy PTW, a zleceniobiorcą (wykonawcą) na organizację konferencjiPTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę). Podpisanie umowy do miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu.
Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy)Obsługa techniczna konferencji i Walnego Zebrania Członków (projektory, nagłośnienie, wskaźniki laserowe, laptop i drukarka na walnym zebraniu, ew. dostęp do Internetu), komunikacja z wykładowcami i przewodniczącymi sesji, rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji, strona internetowa konferencji. Zaplanowanie w budżecie konferencji rezerwy 3000 zł na nieoczekiwane wydatki.Pomoc w organizacji Walnego Zebrania
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii