Konkurs ofert na organizację Konferencji warsztatowej PTW pt. „Szczepienia u dzieci z chorobami układu nerwowego” oraz Walnego Zebrania członków

14/08/2014
WYNIKI KONKURSU

Komisja Konkursowa w drodze głosowania wybrała ofertę firmy Symposium Cracoviensae.Zarząd PTW dziękuje wszystkim oferentom za zainteresowanie konkursem i zaprasza do udziału w kolejnych.

Konkurs ofert na organizację
Konferencji warsztatowej PTW pt. „Szczepienia u dzieci z chorobami układu nerwowego” oraz Walnego Zebrania członków (Wrocław, 10 stycznia 2015 r.)

Minimalne wymagania ofertowe

Roboczy tytuł: Konferencja warsztatowa Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia u dzieci z chorobami układu nerwowego” (Wrocław, 10.01.2015 r.)
Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. Leszek Szenborn (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, członek Zarządu PTW)
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Ernest Kuchar (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, członek Zarządu PTW)

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 11.08.2014 r. (godz. 24.00)

Oferty zawierające planowany kosztorys (z uwzględnieniem kosztów wykonawcy w wyodrębnionym punkcie) prosimy nadsyłać drogą poczty elektronicznej na następujące adresy (oba): ilona-malecka@wp.pljoanna@kazubska.pl

Konkurs rozstrzyga Komisja Konkursowa powołana przez Zarząd PTW
Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy): 14.08.2014 r.

ParametrOczekiwania/wymaganiaUwagi
Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowegoKonferencja o charakterze warsztatowym
 • Po zakończeniu programu naukowo-szkoleniowego sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie członków PTW
 • Konieczna obsługa prawna zebrania przez kancelarię wskazaną przez PTW
Zleceniodawca (organizator)Zarząd Polskiego Towarzystwa WakcynologiiKontakt w sprawie ofert:
dr n. med. Ilona Małecka, członek Zarządu PTW
e-mail: ilona-malecka@wp.pl
dr n. med. Joanna Kazubska, Sekretarz Zarządu PTW
e-mail: joanna@kazubska.pl
Podmioty odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowcówKomitet NaukowyHonoraria dla wykładowców zaproszonych spoza PTW: 1000 zł netto
Bez honorariów dla wykładowców i przewodniczących sesji, członków PTW
Zleceniobiorca pokrywa koszt uczestnictwa wykładowców, przewodniczących sesji oraz Zarządu PTW, obejmujący zwrot kosztów podróży oraz zakwaterowanie
Czas trwania1 dzieńOd godz. 8.30 do 17.00
Data10.01.2015 r.sobota
Grupa docelowalekarze: pediatrzy, rodzinni, neurolodzy dziecięcy, specjaliści rehabilitacji
inni: pielęgniarki, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, rehabilitanci
lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny zainteresowani zagadnieniem szczepień (np. specjaliści chorób zakaźnych)
LokalizacjaWrocławMożliwość pomocy w zorganizowaniu obiektu przez PTW
Liczba uczestników250-300 osóbRealna frekwencja będzie jednym z kluczowych czynników oceny organizacji przez Zarząd PTW w protokole końcowym.
Koszt uczestnictwaCzłonkowie PTW: bezpłatnie
Pozostali uczestnicy: 50 zł; pielęgniarki 25 zł
Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwaWydrukowane:

 • program konferencji
 • konspekt wykładów (przezrocza)
 • certyfikat z punktami edukacyjnymi
 • mandaty na Walne Zebranie*
Możliwość dodania publikacji PTW do materiałów.
* tylko dla uczestników Walnego Zebrania PTW
Sponsoring konferencjiPozyskiwanie sponsorów i finansowania leży po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy):

 • sprzedaż powierzchni wystawienniczej w strefie expo*
 • możliwość dodania materiałów promocyjnych do materiałów konferencyjnych*
 • bez sesji satelitarnych.
* Inne metody do uzgodnienia z Komitetem Naukowym i Organizacyjnym.
Rekrutacja uczestników, zaproszenie gości i promocja konferencjiPo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)W ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (koszty i efektywność)
Posiłki
 • 2 przerwy kawowe
 • lunch*
* Ew. lunch tylko dla członków PTW pozostających na Walne Zebranie, wykładowców oraz przewodniczących sesji.
Hotele dla wykładowcówOrganizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy) w ramach budżetu konferencji
Hotele dla uczestnikówSposób organizacji do decyzji wykonawcy (na koszt uczestników)
Plan minimum: wynegocjowanie zniżek
W ofercie należy zamieścić informację o możliwości rezerwacji noclegu na koszt uczestnika
Planowany budżetPlanowane przychody i wydatkiW ofercie należy podać przybliżony kosztorys i wynik finansowy
Kwota dla PTW15% przychodówW ofercie należy podać kwotę i termin przelania środków na konto PTW
Punkty edukacyjnetak; zgodnie z rozporządzeniem MZ; po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)Dla uczestników i wykładowców
Zasada współpracyUmowa pomiędzy PTW, a zleceniobiorcą (wykonawcą) na organizację konferencjiPTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę).
Podpisanie umowy do miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu.
Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy)
 • Obsługa techniczna konferencji (projektory, nagłośnienie, wskaźniki laserowe, laptop i drukarka na walnym zebraniu, ew. dostęp do Internetu), rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji, strona internetowa konferencji
 • Propozycja turystyczno-kulturalna dla uczestników i osób towarzyszących*
Pomoc w organizacji Walnego Zebrania (wyborczego)
* na koszt zainteresowanych
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii