KONKURS OFERT NA ŁĄCZNĄ ORGANIZACJĘ 2 WYDARZEŃ

13/07/2018

KONKURS OFERT NA ŁĄCZNĄ ORGANIZACJĘ 2 WYDARZEŃ:

 • WARSZTATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WAKCYNOLOGII z Walnym Zebraniem PTW w Warszawie w dniu 02.03.2019 r. ( załącznik nr 1 )

oraz

 • VIII KRAJOWEJ KONFERENCJI NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA WAKCYNOLOGII W POZNANIU W TERMINIE – X – XI. 2019 r. ( załącznik nr 2 )

Ostateczny termin nadsyłania ofert: 06.07.2018 r. (godz. 24.00) – decyduje data otrzymania

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wyłonienia zleceniobiorcy (wykonawcy): 13.07.2018 r.

PTW zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu do dnia 13.07.2018 r. bez podania przyczyny

Proszę o kierowanie pisemnych ofert wraz z kosztorysem, uwzględniających minimalne wymagania ofertowe (szczegóły – patrz tab.):
1) pocztą elektroniczną na adres: ilona-malecka@wp.pl oraz: ernest.kuchar@gmail.com
lub
2) pocztą kurierską na adres:
Polskie Towarzystwo Wakcynologii Oddział Obserwacyjno-Izolacyjny
Szpital Pediatryczny WUM
ul.Żwirki i Wigury 63A
02-091 Warszawa
parter, pokój 125 OC
Tel. sekretariat 22 3179231, fax: 22 3179232
oraz
Polskie Towarzystwo Wakcynologii
Katedra i Zakład Profilaktyki Zdrowotnej
ul. H. Święcickiego 6, 60-781 Poznań
tel. sekretariat 61 8546577, fax 61 8546578

2
Załącznik nr 1
KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ WARSZTATÓW POLSKIEGO TOWARZYSTWA WAKCYNOLOGII oraz Walnego Zebrania PTW w Warszawie w dniu 02.03.2019 r.
Roboczy tytuł: „Szczepienia ochronne w chorobach kardiologicznych i endokrynologicznych„

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego:
dr hab. med. Ernest Kuchar ( Warszawski Uniwersytet Medyczny )

ParametrOczekiwaniaUwagi
Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowegoOgólnopolskie Warsztaty:
program naukowy opracowany przez Komitet Naukowy prezentujący najistotniejsze zagadnienia dotyczące zasad wykonywania szczepień ochronnych u pacjentów z chorobami kardiologicznymi i endokrynologicznymi w formie:
· wykładów;

· paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów;

Walne zebranie członków PTW (po warsztatach)

Po zakończeniu programu naukowo-szkoleniowego Walne Zebranie PTW. Konieczna obsługa prawna przez kancelarię prawną wskazaną przez PTW
Zleceniodawca (organizator)Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

Klinika Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym WUM w Warszawie

Kontakt w sprawie ofert: Przewodniczący Zarządu PTW dr hab. med. Ernest Kuchar email: ernest.kuchar@gmail.com
Podmioty odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowców oraz panelistówKomitet Naukowy Warsztatów Wakcynologicznych oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa WakcynologiiBez honorariów dla wykładowców członków PTW, honoraria dla wykładowców zaproszonych spoza PTW- 1200 zł netto.

Zleceniodawca pokrywa koszt przejazdów oraz zakwaterowania.

Czas trwania1 dzieńW godz.: 10:00 -18:00

warsztaty: 10.00-15.00

lunch: 15.00-16.00

Walne Zebranie Wyborcze PTW: 16.00-17.30

Data02.03.2019 r.sobota
Grupa docelowaczłonkowie PTW

dodatkowo: pediatrzy, lekarze rodzinni, kardiolodzy, endokrynolodzy, pielęgniarki, położne, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, studenci medycyny

W ofercie należy wymienić liczbę lekarzy poszczególnych specjalności (spośród podanych obok) i pielęgniarek do których oferent ma dotarcie przez własną bazę teleadresową,

Realna frekwencja będzie głównym czynnikiem oceny organizacji warsztatów przez zarząd PTW.

LokalizacjaWarszawarezerwacja sali po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)
Liczba uczestnikówDo 200 osób
Koszt uczestnictwaDla członków PTW- bezpłatnieStałą opłata dla pozostałych uczestników – 50 zł.

50% zniżka dla pielęgniarek i studentów medycyny.

Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwapo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)Recenzja i zatwierdzenie materiałów przez Komitety Naukowy i Organizacyjny.
W ofercie należy opisać planowane materiały szkoleniowe (np. przezrocza wykładowe drukowane, lub w wersji elektronicznej, inne; cz/b lub kolor; torba, teczka, segregator itp.)
Sponsoring konferencjipozyskiwanie sponsorów i finansowania po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)W ofercie należy opisać planowane źródła i sposób budowania budżetu oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie.
Rekrutacja uczestników, zaproszenie gości i promocja konferencjipo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)W ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (efektywność) – z uwzględnieniem konferencji o tematyce wakcynologicznej i kardiologicznej/endokrynologicznej .
Cateringkanapki, ciastka, kawa, herbata, woda – przerwie w trakcie warsztatów

 • ciepły lunch po za kończeniu warsztatów (dla uczestników Walnego Zebrania)
zatwierdzany przez Komitet Organizacyjny
Hotele dla uczestnikóworganizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy); opłaty po stronie uczestników konferencjiw ofercie należy zamieścić informację o sposobie rozwiązania problemu noclegów i ew. zniżkach dla uczestników konferencji.
Planowany budżetplanowane przychody i wydatkiw ofercie należy podać przybliżony kosztorys (z rozbiciem na poszczególne elementy kosztu, z wyszczególnieniem w osobnym punkcie kosztów własnych wykonawcy poniesionych w związku z organizacją warsztatów)
Kwota dla PTW15% przychoduw ofercie należy podać kwotę; termin przelania środków na konto PTW do 60 dni po warsztatach. PTW zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty przychodowe..
Punkty edukacyjnetak; zgodnie z rozporządzeniem MZ; po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy). Certyfikat uczestnictwa tak sformułowany by spełniał rolę zaświadczenia o szkoleniu ze szczepieńdla uczestników i wykładowców
Zasada współpracyUmowa pomiędzy PTW a zleceniobiorcą na organizację warsztatów i Walnego Zebrania członków (zapisy umowy muszą się zgadzać z przedstawionymi w ofercie konkursowej)PTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę).
podpisanie umowy do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy)Kompletna obsługa techniczna konferencji (z bezprzewodowym dostępem do Internetu), rzutniki, nagłośnienie, wskaźniki laserowe, laptop. Rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji, strona internetowa konferencji, cykliczne (raz w miesiącu) sprawozdania z postępu prac organizacyjnych składane Komitetowi Organizacyjnemu. Budżet konferencji przewiduje rezerwę 3000 zł na nieoczekiwane wydatki.Pomoc w organizacji walnego zebrania PTW

5

Załącznik nr 2
KONKURS OFERT NA ORGANIZACJĘ VIII KRAJOWEJ KONFERENCJI Naukowo-Szkoleniowej PTW W POZNANIU W TERMINIE – X – XI. 2019 R.
Roboczy tytuł: VIII Krajowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w Poznaniu

Przewodniczący Komitetu Naukowego: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu )
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. med. Jacek Wysocki (Uniwersytet Medyczny w Poznaniu )
Wymagania szczegółowe:

Parametr

Oczekiwania

Uwagi

Charakter wydarzenia naukowo-szkoleniowego

VIII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa PTW:

program naukowy prezentujący najnowsze osiągnięcia i doniesienia naukowe i szkoleniowe z dziedziny wakcynologii w formie:

 • wykładów;

 • zajęć warsztatowych i roboczych dyskusji z uczestnikami Zjazdu;

 • paneli dyskusyjnych z udziałem zaproszonych ekspertów;

 • prezentacji prac oryginalnych: sesji plakatowej, sesji doniesień ustnych

opracowany przez Komitet Naukowy

Dodatkowo ewentualnie sesje satelitarne w wyznaczonym przez Komitet Naukowy czasie (poza programem naukowym Zjazdu).

Zleceniodawca (organizator)Zarząd Polskiego Towarzystwa Wakcynologiikontakt:

Przewodniczący Zarządu PTW
dr hab. med. Ernest Kuchar

Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego prof. dr hab. med. Jacek Wysocki

jwysocki@ump.edu.pl

Podmioty odpowiedzialny za program merytoryczny i wyznaczenie wykładowców oraz panelistówKomitet Naukowy Konferencji oraz Zarząd Polskiego Towarzystwa WakcynologiiHonoraria dla wykładowców zaproszonych spoza PTW 1200 zł netto,

Bez honorariów dla wykładowców, panelistów i przewodniczących sesji z PTW, ale z pokryciem kosztu ich uczestnictwa obejmującego zwrot kosztów przejazdów oraz zakwaterowanie po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy).

Czas trwania3 dniod wczesnego popołudnia 1. dnia, ( czwartek ) do popołudnia 3. dnia ( sobota)
DataX-XI.2019 r. – w zależności od dostępności saliczwartek/piątek/sobota
Grupa docelowaczłonkowie PTWdodatkowo lekarze pediatrzy, lekarze rodzinni, lekarze specjaliści różnych dziedzin medycyny zainteresowani zagadnieniem szczepień, pielęgniarki, pracownicy stacji sanitarno-epidemiologicznych, położne, studenci medycyny
LokalizacjaPoznańWstępna rezerwacja:
Liczba uczestników500-600 osób
Koszt uczestnictwaOpłata (pierwszy termin: lekarze 300 zł: pielęgniarki i studenci – 200 zł)Zniżka 50% dla członków PTW opłacających udział indywidualnie (obowiązuje przy pierwszym /wczesnym terminie rejestracji) goście honorowi (maks. Do 15 osób) i Zarząd PTW oraz Komisja Rewizyjna (11 osób) – bezpłatnie (nocleg i zwrot kosztów przejazdu po stronie zleceniodawcy [wykonawcy]) 30% zniżka ew. dofinansowania dla pielęgniarek.
Materiały szkoleniowe i zaświadczenie uczestnictwapo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)Recenzja i zatwierdzenie materiałów przez Komitety Naukowy i Organizacyjny.

W ofercie należy opisać planowane materiały szkoleniowe (np. przezrocza wykładowe, pendrive, wydanie specjalne czasopisma, inne; cz/b lub kolor; torba, teczka, segregator itp.)

Sponsoring konferencjipozyskiwanie sponsorów i finansowania po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy). Preferowane firmy skuteczne w pozyskiwaniu funduszy spoza sektora szczepionek.Możliwe sesje satelitarne, sprzedaż powierzchni wystawienniczej, dodawanie materiałów promocyjnych do materiałów konferencyjnych. Inn sposoby do uzgodnienia komitetem Organizacyjnym
Sesje satelitarnemożliwe poza programem merytorycznym, nie równolegle (po stronie zleceniobiorcy/wykonawcy)Po zatwierdzeniu przez Komitet Naukowy i Organizacyjny. Czytelnie oznakowane w programie i na miejscu obrad jako sesja satelitarna/promocyjna sponsora.
Bez wystąpień promocyjnych (prezentacji firm) podczas programu merytorycznego.
Rekrutacja uczestników, zaproszenie gości i promocja konferencjipo stronie zleceniobiorcy (wykonawcy)W ofercie należy opisać planowany sposób promocji i rekrutacji, poziom dotarcia do grupy docelowej (w %) oraz dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie (efektywność).
Catering
 • kanapki, ciastka, kawa, herbata, woda, ciepły lunch drugiego i trzeciego dnia;
 • pierwszy dzień: wieczorny ciepły posiłek + wydarzenie artystyczne,
 • drugi dzień kolacja wieczorem
zatwierdzany przez Komitet Organizacyjny
Program towarzyskiwydarzenie artystyczne (spektakl teatralny, operowy lub koncert)Szczegóły do uzgodnienia z Komitetem Organizacyjnym
Hotele dla uczestnikóworganizacja po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy); opłaty po stronie uczestników konferencjiw ofercie należy zamieścić informację o sposobie rozwiązania problemu noclegów i ew. zniżkach dla uczestników konferencji.
Planowany budżetplanowane przychody i wydatkiW ofercie należy podać przybliżony kosztorys i wynik finansowy. Ponadto rezerwa 3000 zł na nieprzewidziane wydatki
Kwota dla Zleceniodawcy (PTW)15% przychodóww ofercie należy podać planowaną kwotę i termin przelania środków na konto Zleceniodawcy (PTW).

PTW zastrzega sobie prawo wglądu w dokumenty przychodowe konferencji.

Punkty edukacyjnetak; zgodnie z rozporządzeniem MZ; po stronie zleceniobiorcy (wykonawcy). Certyfikat spełniający wymogi zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu szczepień ochronnychdla uczestników i wykładowców
Zasada współpracyumowa pomiędzy Zleceniodawcy (PTW) a zleceniobiorcą (wykonawcą) na organizację ZjazduPTW zastrzega sobie prawo do przedstawienia własnej umowy lub propozycji zmian w umowie przedstawionej przez zleceniobiorcę (wykonawcę). Podpisanie umowy planowane w ciągu jednego miesiąca po ogłoszeniu wyników konkursu.
Inne oczekiwania wobec zleceniobiorcy (wykonawcy)
 • kompletna obsługa techniczna i logistyczna konferencji (z bezprzewodowym dostępem do Internetu)
 • rejestracja uczestników, ankieta oceny wykładowców i organizacji konferencji wraz z podsumowaniem jej wyników
 • przygotowanie i prowadzenie strony internetowej konferencji
 • organizacja zebrania Zarządu PTW w pierwszy dzień przed konferencją (optymalnie w miejscu zakwaterowania; maks. do 3 godzin)
 • dokumentacja fotograficzna oraz końcowy raport z realizacji zadania złożony Zarządowi PTW w ciągu 6 tygodni po konferencji. Raport końcowy powinien zawierać rozliczenie finansowe (z udokumentowaniem wpływów z konferencji).
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii