KONKURS OFERT NA ŁĄCZNĄ ORGANIZACJĘ 2 WYDARZEŃ – ROZSTRZYGNIĘCIE

13/07/2018

W drodze postępowania konkursowego realizację organizacji 2 wydarzeń: Warsztatów Polskiego Towarzystwa Wakcynologii z Walnym Zebraniem PTW w Warszawie w dniu 02.03.2019 r. oraz VIII Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w Poznaniu w terminie październik/listopad 2019 r. powierzono firmie Medius. Gratulujemy!

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii