Przesłanie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego do organizatorów i uczestników Konferencji

List Marszałka Województwa Małopolskiego Pana Marka Sowy do organizatorów i uczestników Konferencji

Szanowni Państwo

Już po raz czwarty w swej historii Polskie Towarzystwo Wakcynologii (PTW) organizuje ogólnopolską konferencję naukowo-szkoleniową, zapraszając tym razem do Krakowa wszystkich pracowników ochrony zdrowia zainteresowanych szeroko pojętą problematyką szczepień. Tegoroczną konferencję zaplanowano w dniach 24-26 listopada 2011 roku, a przygotowaniom i obradom towarzyszyć będzie hasło „Szczepienia w XXI wieku – lepsza przyszłość dla każdego”, które ma odzwierciedlać główny cel tej nowoczesnej metody profilaktyki i nawiązywać do wiodącej tematyki konferencji.

W ramach programu naukowego przewidujemy nie tylko zapoznanie PT Uczestników Konferencji z najnowszymi osiągnięciami i kierunkami rozwoju wakcynologii oraz medycyny podróży, ale także poruszymy wiele aktualnych, praktycznych aspektów szczepień istotnych dla lekarzy i pielęgniarek, menadżerów opieki zdrowotnej, dydaktyków szkolących przyszłe kadry ochrony zdrowia, polityków, dziennikarzy oraz rodziców i pacjentów. Podczas wykładów inauguracyjnych, sesji plenarnych, warsztatów, spotkań z ekspertami, sympozjów przed- i pokonferencyjnych oraz towarzyszących im dyskusji uzyskają Państwo istotne i wiarygodne informacje o korzyściach płynących ze stosowania czynnej profilaktyki chorób zakaźnych wśród dzieci i młodzieży, osób dorosłych, seniorów oraz całych populacji, a także zasadach prowadzenia szczepień w bezpieczny i skuteczny sposób. Deklarujemy, że zaproszeni przez Komitet Naukowy krajowi i zagraniczni prelegenci nie będą także unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych.

Dodatkową atrakcją konferencji z pewnością będzie także sam stary Kraków, z jego licznymi muzeami, zabytkami, ofertą kulturalną, poetycką atmosferą, kawiarniami i restauracjami, które tworzą przyjazny klimat do spotkań i dyskusji nie tylko naukowych, ale także towarzyskich. Uczestnicząc w konferencji będą Państwo mogli zasmakować tych krakowskich klimatów, także za sprawą programu artystycznego, który zaproponowaliśmy.

Oczekujemy zatem na Państwa zgłoszenia, zapraszamy serdecznie do prastarej stolicy Piastów, Andegawenów i Jagiellonów, aby wspólnie zagłębić się w tajniki jednej z najszybciej rozwijającej się dziedzin współczesnej medycyny.

Specjalne zaproszenie kierujemy do wszystkich Członków naszego Towarzystwa, gdyż w czasie Konferencji odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PTW, podsumowujące czwartą już kadencję władz naszego Towarzystwa.

Do zobaczenia w Krakowie w listopadzie!

W imieniu Komitetu Organizacyjnego

dr med. Hanna Czajka
Termin:
24-26 listopada 2011 r.

Miejsce:
MOCAK – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Organizator:
Polskie Towarzystwo Wakcynologii

Przewodniczący Komitetu Naukowego
prof. dr hab. med. Jacek Wysocki (Katedra Profilaktyki Zdrowotnej, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu)

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr med. Hanna Czajka (Poradnia Chorób Zakaźnych, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie)

Program naukowy konferencji i informacje szczegółowe (rejestracja, hotele, opłaty):
www.symposium.pl/ptw

Biuro organizacyjne:
Symposium Cracoviense sp. z o.o.
ul. Krupnicza 3, 31-123 Kraków
tel. +48 12 422 76 00, fax +48 12 421 38 57
info@symposium.pl
www.symposium.pl/ptw

Zgłaszanie prac do prezentacji

Komitet Naukowy IV Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zaprasza wszystkich zainteresowanych do zgłaszania prac naukowych w celu ich kwalifikacji do prezentacji podczas konferencji.
1. Zgłaszać można oryginalne prace naukowe (w tym metaanalizy), dotychczas nieopublikowane, dotyczące:
a. szczepień ochronnych, m.in.: skuteczności klinicznej, immunogenności, tolerancji i bezpieczeństwa szczepionek; aspektów technicznych wykonywania szczepień;
b. zagadnień immunologicznych związanych ze szczepieniami (np. mechanizmy immunologiczne, adiuwanty itp.);
c. epidemiologii chorób, którym można zapobiegać poprzez szczepienia;
d. problemów zdrowia publicznego związanych ze szczepieniami ochronnymi.
2. Zasady przygotowania i zgłaszania streszczenia:
www.symposium.pl/ptw (zakładka „Zgłaszanie prac” w menu).
3. Termin nadsyłania streszczeń do 30 września 2011 r. (do godz. 23:59) – drogą elektroniczną poprzez stronę internetową www.symposium.pl/ptw pod hasłem „streszczenie” lub pocztą elektroniczną na e-mail: info@symposium.pl (w postaci pliku Word).

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii