III Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „Szczepienia zmieniają świat”
9-11 października 2008 r. Warszawa

PATRONAT: Hanna Gronkiewicz-Walz – Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

ORGANIZATOR: Polskie Towarzystwo Wakcynologii
WSPÓŁUDZIAŁ: Polskie Towarzystwo Pediatryczne, Polskie Towarzystwo Hematologii i Onkologii Dziecięcej, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne

MIEJSCE OBRAD: Centrum Konferencyjno-Kongresowe, Prywatna Wyższa Szkoła Biznesu i Administracji, Warszawa, ul. Bobrowiecka 9

KOMITET NAUKOWY
przewodniczący:
Prof. dr hab. med. Jacek Wysocki
członkowie:
Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
Prof. dr hab. med. Lidia Brydak
Dr n. med. Paweł Grzesiowski
Prof. dr hab. med. Waldemar Halota
Prof. dr hab. med. Waleria Hryniewicz
Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska
Prof. dr hab. med. Janina Jastrzębska-Piotrowska
Prof. dr hab. med. Magdalena Marczyńska
Dr med. Bożena Mikołuć
Dr med. Jacek Mrukowicz
Prof. dr hab. med. Małgorzata Pawłowska
Prof. dr hab. med. Andrzej Radzikowski
Prof. dr hab. med. Kazimierz Roszkowski-Śliż
Prof. dr hab. med. Zbigniew Rudkowski
Prof. dr hab. med. Leszek Szenborn
Prof. dr hab. med. Janusz Ślusarczyk
Prof. dr hab. med. Andrzej Zieliński

KOMITET OGANIZACYJNY:
przewodnicząca:
Prof. dr hab. med. Ewa Bernatowska
sekretarz:
Dr med. Paweł Grzesiowski
członkowie:
Prof. dr hab. med. Teresa Jackowska
Dr med. Bożena Mikołuć
Dr med. Ewa Duszczyk
Dr med. Ryszard Konior
Dr med. Hanna Czajka

Program konferencji – pobierz pdf:
III Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii