II Ogólnopolska Konferencji Polskiego Towarzystwa Wakcynologii „SZCZEPIENIA W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”
24-26 września 2006 r. Wrocław

Przewodniczący Komitetu Naukowego
Prof. dr hab. Jacek Wysocki

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
dr n. med. Leszek Szenborn
Katedra i Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych AM we Wrocławiu

Program konferencji
przeglądaj program
pobierz program (format PDF)

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii