FAQ

17/12/2018

Czy między podaniem donosowej szczepionki przeciw grypie a podaniem szczepionki MMR wymagany jest określony odstęp czasu?

Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi szczepień, między podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” podawanych we wstrzyknięciu należy zachować minimalny odstęp 4 tyg. Zasada ta ma zastosowanie również do szczepionki przeciw grypie podawanej donosowo.

  • Donosowa szczepionka przeciw grypie FluenzTetra oraz szczepionka MMR przeciw odrze, śwince i różyczce należą do kategorii szczepionek „żywych”.
  • Najlepszym rozwiązaniem jest szczepienie tego samego dnia. Jeżeli jest to niemożliwe, w celu zminimalizowania potencjalnego ryzyka niekorzystnej interakcji, pomiędzy podaniem donosowej szczepionki przeciw grypie oraz szczepionki MMR zalecany jest odstęp co najmniej 4 tyg.
  • Wyjątkiem od zasady zachowania minimalnego odstępu 4 tyg. między podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” są szczepionki podawane doustnie (np. przeciw rotawirusom lub szczepionka Ty21a przeciw durowi brzusznemu), które można podawać jednocześnie z innymi „żywymi” szczepionkami (donosowymi lub we wstrzyknięciu) lub w dowolnym odstępie przed szczepieniem „żywymi” szczepionkami albo po nim.
  • Jeżeli odstęp czasu pomiędzy podaniem szczepionek „żywych”, których nie podano podczas jednej wizyty, jest krótszy niż 4 tygodnie, dawkę szczepionki podanej w drugiej kolejności należy uznać za nieważną i powtórzyć. Nie ma tutaj zastosowania zasada 4 dni, dotycząca skrócenia minimalnego odstępu między dawkami.
  • Pomiędzy podaniem dwóch różnych szczepionek „żywych” podawanych we wstrzyknięciu należy zachować minimalny odstęp 4 tyg. Zasada ta ma zastosowanie również do szczepionki przeciw grypie podawanej donosowo.

Tylko doustne szczepionki „żywe” mogą być podawane w dowolnym czasie od żywych donosowych i we wstrzyknięciach.

Kroger A., Bahta L., Hunter P. General Best Practice Guidelines for Immunization (Updated May 4, 2021) www.cdc.gov/vaccines/hcp/acip-recs/general-recs/index.html (updated March 15, 2022).

 

W krajach Unii Europejskiej dopuszczono do obrotu 4 szczepionki przeciw COVID-19:

 

 

 

 

 

Europejska Agencja Leków prowadzi procedurę wstępnej etapowej oceny (rolling review) 3 szczepionek przeciw COVID-19:

 

  • szczepionki białkowej rekombinowanej Novavax (NVX-CoV2373) (procedura etapowa od 03.02.2021),
  • szczepionki mRNA CurVac AG (CVnCoV) (procedura etapowa od 12/02/2021),
  • szczepionki wektorowej Sputnik V (Gam-COVID-Vac) (procedura etapowa od 04/03/2021).

Na stronie Medycyny Praktycznej Szczepienia można odnaleźć listę poradni udzielających konsultacji specjalistycznych z zakresu szczepień ochronnych: https://www.mp.pl/szczepienia/praktyka/porocedury/213651,poradnie-udzielajace-konsultacji-specjalistycznych-z-zakresu-szczepien-ochronnych.

Czy dziecku, które przyjechało z zagranicy i stale przebywa w Polsce, należy po zapisaniu się do POZ założyć książeczkę zdrowia w celu dokumentowania szczepień i innych świadczeń wykonywanych w ramach POZ? Gdzie można uzyskać książeczkę zdrowia zgodną z aktualnymi przepisami? Zwykle dzieci otrzymują je w szpitalach.

Czy nowo założoną książeczkę zdrowia należy uzupełnić o już posiadane informacje i dokumenty na temat szczepień, czy jedynie uzupełniać na bieżąco?

Odpowiedzi na te pytania znajdują się w artykule Medycyny Praktycznej:

https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/206062,dokumentacja-szczepien-dziecka-ktore-przyjechalo-z-zagranicy

Czy szczepionki przed dopuszczeniem do użytku są badane pod kątem obecności drobnoustrojów wewnątrzkomórkowych z rodzajów ChlamydiaMycoplasma oraz krystalicznych form (tzn. całych cząsteczek) wirusów?

Cała odpowiedź jest dostępna na portalu „Medycyna praktyczna/Szczepienia”:

https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/zagadnienia_rozne_ekspert/161964,bezpieczenstwo-szczepien

Polecamy nowe wydanie książki „SZCZEPIENIA w pytaniach i odpowiedziach”. Autorzy prof. Jacek Wysocki i dr Hanna Czajka to uznani lekarze wakcynolodzy, którzy gwarantują rzetelność w przekazie informacji. Książkę poleca też prof. Teresa Jackowska Konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, która proponuje „…jeżeli będzie taka potrzeba, otwórzmy książkę na odpowiedniej stronie i powiedzmy rodzicom: ja wam tak mówiłem, doradzałem i tak samo piszą w książce- proszę mi zaufać bo ja uczę się od ekspertów”.

Cieszymy się, z obecności tej pozycji na rynku i gorąco polecamy!

Niektórzy rodzice twierdzą, że nie są przeciwnikami szczepień i zgadzą się na szczepienie swoich dzieci, ale dopiero po uzyskaniu odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Wysyłają do lekarzy pisma z listą ok. 40 pytań na temat różnych szczepionek. Czy lekarz ma obowiązek udzielania pisemnej odpowiedzi i jak postępować wobec ewidentnej akcji obstrukcyjnej rodziców niechętnych szczepieniom, prowadzonej pod pozorem „chęci uzyskania dodatkowych informacji”? Czy informacja o szczepieniach udzielana przez lekarza ma charakter informacji publicznej, tzn. czy obowiązuje tu odpowiedni tryb jej udzielania? Rodzice często bowiem powołują się na przepisy dotyczące informacji publicznej oraz na konstytucyjne prawo dzieci do zagwarantowania zdrowia, dowodząc, że szczepienie to: „nielecznicze działanie medyczne”, a skład szczepionki: „potencjalnie naraża zdrowie i życie ich dzieci”. Co lekarz ma w takiej sytuacji zrobić zgodnie z prawem w kontekście szczepień obowiązkowych?

Cały artykuł: https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/199195,czy-informacja-o-szczepieniach-udzielana-przez-lekarza-ma-charakter-informacji-publicznej

Na jakich zasadach i w jakich sytuacjach lekarz przeprowadzający badanie kwalifikacyjne do szczepienia zobowiązany jest do wypełnienia zaświadczenia o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 roku w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (Dz. U. 2018 r. poz. 753)?

Cały tekst dostępny na portalu Medycyna Praktyczna Szczepienia:

https://www.mp.pl/szczepienia/prawo/zapytajprawnika/216901,kiedy-wydawac-zaswiadczenie-o-lekarskim-badaniu-kwalifikacyjnym-do-szczepienia

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii