Rekomendacje PTW dotyczące profilaktyki zakażeń RSV

04/07/2024

W numerze 4/2024 czasopisma „Pediatria po Dyplomie” opublikowano rekomendacje PTW dot. profilaktyki zakażeń RSV

https://podyplomie.pl/pediatria/40545,rekomendacje-dotyczace-profilaktyki-biernej-zakazenia-syncytialnym-wirusem-oddechowym-rsv-w

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii