Rekomendacje dotyczące dostępu do szczepień ochronnych dla pacjentów w cyklu całego ich życia

30/06/2024

Eksperci z Rady Organizacji Pacjentów przy Ministrze Zdrowia opracowali rekomendacje dotyczące dostępu do szczepień ochronnych dla pacjentów w cyklu całego ich życia. W opracowaniu rekomendacji brali udział członkowie Zarządu PTW- prof. Jacek Wysocki (Przewodniczący PTW) oraz dr hab. Ewa Augustynowicz. 
Eksperci opracowali strategie, które mają na celu:

Strategia szczepień w cyklu całego życia: Zwrócenie uwagi na potrzeby szczepień nie tylko dzieci, ale również dorosłych, aby zapewnić ochronę przez całe życie.

Rozszerzenie programu szczepień: Propozycje dotyczące włączenia nowych szczepionek i rozszerzenia grup objętych obowiązkowymi szczepieniami.

Zwiększenie dostępności do szczepień: Szczególny nacisk na osoby dorosłe z podwyższonym ryzykiem zakażenia oraz wykorzystanie potencjału wszystkich zawodów medycznych w procesie szczepień.

Edukacja społeczeństwa: Podkreślenie znaczenia edukacji i świadomości na temat szczepień, aby zwiększyć wiedzę i akceptację wśród społeczeństwa.

Link do opracowania:

https://ptmr.info.pl/wp-content/uploads/2024/06/Rekomendacje_ws_dostepu_do_szczepien_ochronnych_w_cyklu_calego_zycia.pdf

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii