Zapraszamy na X Jubileuszową Konferencję PTW

23/10/2023

Szanowni Państwo,

Z wielką przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do udziału w obradach X Jubileuszowej Krajowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, która odbędzie się w Krakowie w dniach 8-9 grudnia 2023 roku. Tematem przewodnim naszego spotkania będą „Szczepienia w zdrowiu i chorobie” a zaproponowana przez nas formuła seminaryjna poszczególnych sesji z aktywnym udziałem uczestników obejmować będzie problematykę czynnej profilaktyki przed- i po ekspozycyjnej chorób zakaźnych od noworodków do seniorów.

Zaprosiliśmy do dyskusji uznanych i cenionych lekarzy różnych specjalności, którzy zaprezentują Państwu zasady szczepień w chorobach przewlekłych, w stanach wymagających interwencji chirurgicznych, a także w chorobach onkologicznych, kardiologicznych i pulmonologicznych. Podejmiemy również temat chorób zakaźnych w Polsce i w Ukrainie, zapraszając do dyskusji i przedstawienia stanowisk lekarzy-klinicystów z obu krajów.

Tradycją naszych spotkań jest kierowanie zaproszenia do wszystkich pracowników ochrony zdrowia, w tym do lekarzy wszystkich specjalności, do pielęgniarek i ratowników medycznych, do farmaceutów i analityków medycznych, a także do pracowników nadzoru epidemiologicznego. Zapraszamy zatem wszystkich, którym bliska jest idea szczepień ochronnych, jako sprawdzonej i skutecznej metody profilaktyki chorób zakaźnych.

Mamy nadzieję, że skorzystacie Państwo z możliwości odwiedzenia gościnnego jak zwykle Krakowa w ten przedświąteczny czas. Postaramy się zapewnić Państwu dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy, a także stworzyć okazję do nawiązania bezpośrednich kontaktów, których tak bardzo nam brakowało w czasie pandemii.

Do zobaczenia!

Przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii prof. dr hab. Jacek Wysocki

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego X Krajowej Konferencji PTW dr hab. Hanna Czajka, prof. UR

X Jubileuszowa Konferencja Polskiego Towarzystwa Wakcynologii (kongresptw.pl)

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii