Czy szczepienie przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu zapewniało dobrą ochronę przed zachorowaniem?

17/01/2023

W badaniu kliniczno-kontrolnym z retrospektywnym zbieraniem danych przeprowadzonym w Szwajcarii oceniono skuteczność rzeczywistą szczepienia przeciwko odkleszczowemu zapaleniu mózgu (KZM), uwzględniając liczbę podanych dawek i czas, jaki upłynął od podania ostatniej dawki przypominającej.

Zachorowania na KZM (rozpoznanie na podstawie objawów klinicznych i wyników badania serologicznego) podlegają w Szwajcarii obowiązkowi zgłoszenia do krajowego systemu nadzoru epidemiologicznego (podobnie jak w Polsce – przyp. red.). Grupę przypadków utworzyło 1868 dorosłych w wieku 18–79 lat, u których w latach 2006–2020 rozpoznano KZM, a grupę kontrolną 4625 zdrowych osób odpowiednio dobranych pod względem wieku i płci (z populacji uczestniczącej w badaniu przekrojowym dotyczącym szczepienia przeciwko KZM). W celu oszacowania skuteczności rzeczywistej szczepienia porównano odsetek zaszczepionych przeciwko KZM w grupie przypadków i kontrolnej. Pełny schemat podstawowego szczepienia przeciwko KZM obejmuje podanie 3 dawek w schemacie 0, 1–3, 5–12 miesięcy, a następnie dawek przypominających co 3–5 lat (w zależności od wieku). Za nieszczepione uznano osoby, które nie otrzymały żadnej dawki szczepionki, za zaszczepione w niepełnym schemacie – które otrzymały 1–2 dawki, a za w pełni zaszczepione – które otrzymały ≥3 dawki. Dane do badania, m.in. o zgłoszonych przypadkach KZM oraz statusie szczepienia, uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów.

Więcej informacji w artykule: https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/inne/310327,czy-szczepienie-przeciwko-odkleszczowemu-zapaleniu-mozgu-zapewnialo-dobra-ochrone-przed-zachorowaniem

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii