Pytania dotyczące kwalifikacji do obowiązkowego szczepienia przeciwko ospie wietrznej

17/12/2022

Czy do przydzielenia prawa do szczepienia potrzebne jest zaświadczenie ze żłobka lub klubu dziecięcego? Czy można uznać, że dokumentem wystarczającym jest pisemne oświadczenie rodzica? Czy dziecko może otrzymać bezpłatnie drugą dawkę szczepionki, jeśli pierwszą dawkę podano jeszcze w trakcie uczęszczania do żłobka, a na drugą dawkę rodzice zgłosili się z opóźnieniem, gdy dziecko uczęszczało już do przedszkola?

Obowiązek poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym przeciw ospie wietrznej obejmuje dzieci przebywające w żłobkach lub klubach dziecięcych,1 jako szczególnie narażone na zakażenie w związku z przesłankami epidemiologicznymi. Dziecko uczęszczające do przedszkola nie jest objęte tym obowiązkiem, a szczepienie przeciw ospie wietrznej jest u niego szczepieniem zalecanym,2 a nie obowiązkowym. Po ukończeniu wieku, dla którego dane szczepienie jest obowiązkowe, szczepienie to nie jest już wymagane prawem i staje się szczepieniem jedynie zalecanym (osoba szczepiona ponosi koszt zakupu szczepionki). Jednakże jeśli cykl szczepień u dziecka rozpoczęto wcześniej, w trakcie uczęszczania do żłobka i jest kończony już w trakcie uczęszczania dziecka do przedszkola (realizowane jest tzw. szczepienie wyrównawcze3), to kolejna dawka preparatu będzie wyjątkowo refundowana ze środków publicznych. W przypadku szczepionek, które wymagają wielodawkowego schematu szczepienia podstawowego, szczepienie rozpoczęte przed ukończeniem wieku, dla którego jest ono obowiązkowe, jest kontynuowane bezpłatnie u osoby szczepionej, aż do zakończenia schematu szczepienia podstawowego z użyciem szczepionek zakupionych ze środków publicznych, którymi rozpoczęto szczepienie.

Więcej informacji w artykule: https://www.mp.pl/szczepienia/ekspert/ospa_wietrzna_polpasiec/ospa-rozne/313186,pytania-dotyczace-kwalifikacji-do-obowiazkowego-szczepienia-przeciwko-ospie-wietrznej

Źródło

1. Na podstawie § 3 pkt 8) lit. d) rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2172). Zob. także J. Haberko [w:] Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Komentarz, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2021, s. 251.
2. U osób, które już wcześniej otrzymały jedna dawkę szczepionki zawierającej wirusa ospy wietrznej może zostać podana jedna dawka innej szczepionki zawierającej wirusa ospy wietrznej – zgodnie z Program Szczepień Ochronnych na rok 2023 załączonym do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 (Dz. Urz. MZ, z 2022 r., poz. 113).
3. Patrz część IV PSO „Ogólne zasady przeprowadzania i organizacji szczepień ochronnych”, punkt dotyczący szczepień wyrównawczych, zgodnie z Program Szczepień Ochronnych na rok 2023 załączonym do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 28 października 2022 r. w sprawie Programu Szczepień Ochronnych na rok 2023 (Dz. Urz. MZ, z 2022 r., poz. 113).

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii