20-walentną szczepionkę przeciw pneumokokom można podawać jednoczasowo ze szczepionką przeciw grypie sezonowej

12/11/2022

Zgodnie z uaktualnioną Charakterystyką Produktu Leczniczego (ChPL), 20-walentną skoniugowaną szczepionkę przeciw pneumokokom Apexxnar można podawać w czasie tej samej wizyty szczepiennej co inaktywowaną szczepionkę przeciw grypie.

Przy jednoczasowym podaniu szczepionek należy je podać w różne miejsca wstrzyknięcia.

Uaktualniona Charakterystyka Produktu Leczniczego dostępna jest na stronie Europejskiej Agencji Leków https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/apexxnar-epar-product-information_pl.pdf

Wprowadzona zmiana dotyczy ChPL punkt 4.5 , gdzie dodano zapis, że szczepionkę Apexxnar można podawać jednocześnie ze szczepionką przeciw grypie sezonowej, inaktywowaną, z adiuwantem.

W randomizowanym badaniu klinicznym (B7471004), prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym wzięły udział osoby dorosłe w wieku 65 lat i starsze, uzyskane odpowiedzi immunologiczne formalnie nie były gorsze (zastosowano kryterium non-inferiority w celu wykazania nie mniejszej immunogenności). Liczbowo, zaobserwowano nieco niższe miana dla wszystkich serotypów pneumokoków zawartych w szczepionce Apexxnar u pacjentów, którzy otrzymali tę szczepionkę jednocześnie z inaktywowaną szczepionką przeciw grypie sezonowej, z adiuwantem, jednak znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane.

Zobacz także

22/11/2018

Aktualności

Zobacz więcej
20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii