EMA rozszerza wskazania wiekowe dla szczepionek mRNA przeciwko COVID-19

25/10/2022

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) działający przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał pozytywną opinię naukową dla rozszerzenia wskazań wiekowych do stosowania obu szczepionek mRNA przeciwko COVID-19.

Szczepionkę Comirnaty można stosować u dzieci w wieku od 6 miesięcy do 4 lat. Dawka i schemat szczepienia są inne niż u dzieci starszych. Podstawowy schemat szczepienia obejmuje podanie 3 dawek (każda po 3 µg), dwie pierwsze w odstępie 3 tygodni, a trzecia dawka 8 tygodni po drugiej. Z kolei szczepionkę Spikevax można stosować u dzieci w wieku od 6 miesięcy6 do 5 lat. Dawka szczepionki jest mniejsza niż w przypadku dzieci starszych, ale schemat jest taki sam. Podstawowy schemat szczepienia obejmuje podanie 2 dawek (25 µg każda) w odstępie 4 tygodni. W zależności od wieku dziecka preferowanym miejscem wstrzyknięcia domięśniowego jest przednio-boczna okolica uda lub mięsień naramienny.

Więcej informacji w artykule: https://www.mp.pl/szczepienia/aktualnosci/308959,ema-rozszerza-wskazania-wiekowe-dla-szczepionek-mrna-przeciwko-covid-19

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii