Szczepienie drugą dawką przypominającą a wskaźniki hospitalizacji z powodu COVID-19

06/08/2022

W izraelskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono wpływ drugiej dawki przypominającej szczepionki Comirnaty (Pfizer/BioNTech) na wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 lub zachorowań na COVID-19 o ciężkim przebiegu u osób w wieku ≥60 lat.

Analizą objęto okres od 10 stycznia do 2 marca 2022 roku (okres dominacji wariantu Omikron SARS-CoV-2). Wyjściową populację badania stanowiły osoby w wieku ≥60 lat, które ≥4 miesiące przed zakończeniem badania (tj. przed 2 marca 2022 r.) otrzymały 3 dawki szczepionki Comirnaty (2 dawki szczepienia podstawowego i dawkę przypominającą). W badaniu porównano wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 lub zachorowań na COVID-19 wymagającą hospitalizacji potwierdzonych laboratoryjnie (metodą RT-PCR) u osób, które otrzymały drugą dawkę przypominającą (tzn. czwartą), i osób, którym jej nie podano. Uwzględniono zakażenia i zachorowania, które wystąpiły ≥8 dni po podaniu czwartej dawki. Dane uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że u osób w wieku ≥60 lat, które otrzymały drugą dawkę przypominającą (czwartą) szczepionki Comirnaty ≥4 miesiące po pierwszej dawce przypominającej, w porównaniu z osobami, które otrzymały tylko 1 dawkę przypominającą, obserwowano mniejsze wskaźniki zakażeń SARS-CoV-2 i hospitalizacji z powodu COVID-19. Skuteczność drugiej dawki przypominającej w zapobieganiu zakażeniu SARS-CoV-2 zmniejszała się wraz z upływem czasu od jej podania, natomiast zjawiska takiego nie obserwowano w odniesieniu do zapobiegania ciężkim postaciom COVID-19.

Szczegóły w artykule: https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/przeglad-covid-19/302189,szczepienie-druga-dawka-przypominajaca-a-wskazniki-hospitalizacji-z-powodu-covid-19

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii