Ostre zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu COVID-19 oraz po szczepieniu przeciwko COVID-19

05/07/2022

Jak często występują te powikłania? Jaka jest optymalna diagnostyka i leczenie? Jakie są odległe konsekwencje? Jak zidentyfikować osoby z grupy ryzyka?

Zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia to choroby zapalne serca manifestujące się różnymi objawami klinicznymi, takimi jak ból w klatce piersiowej, osłabienie, duszność i kołatania serca, które mogą wynikać z zaburzeń rytmu serca. Proponuje się, aby zapalenie mięśnia sercowego uznać za jeden z elementów uszkodzenia serca u chorych zakażonych SARS-CoV-2 i związanej z tym systemowej reakcji zapalnej. Zapalenie to może również być przyczyną dużej umieralności chorych na COVID-19. Poza tym zapalenie mięśnia sercowego i osierdzia może się rozwinąć także u osób szczepionych przeciwko COVID-19 szczepionkami mRNA (Comirnaty, Spikevax), szczególnie po podaniu drugiej dawki szczepionki.

Na podstawie niedawno dokonanego przeglądu danych, FDA i EMA uznały, że oba te zaburzenia występują „bardzo rzadko” i oszacowały ogólne ryzyko takiego zdarzenia na ok. 1 przypadek objawowego zapalenia na 10 000 zaszczepionych osób, przy czym grupą największego ryzyka byli młodzi mężczyźni. Zarówno EMA, jak i FDA zgadzają się co do tego, że w odniesieniu do wszystkich zarejestrowanych szczepionek przeciwko COVID-19 korzyści z ich stosowania nadal przewyższają ryzyko związane ze szczepieniem, biorąc pod uwagę możliwość ciężkiego przebiegu COVID-19 i związanych z tym powikłań.

Ponieważ przebieg kliniczny zapalenia mięśnia sercowego bywa różny: od postaci łagodnej do choroby o piorunującym, zagrażającym życiu charakterze, w artykule przedstawiono najnowsze dane i istotne zagadnienia dotyczące prawidłowego rozpoznania i leczenia tej choroby.

Szczegóły w artykule: Ostre zapalenie mięśnia sercowego w przebiegu COVID-19 oraz po szczepieniu przeciwko COVID-19

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii