Rekomendacje ekspertów w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego (HPV) w Polsce

30/06/2022

W czasopiśmie Onkologia po Dyplomie opublikowano rekomendacje Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej, Polskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Polskiego Towarzystwa Kolposkopii i Patofizjologii Szyjki Macicy w zakresie szczepień profilaktycznych przeciwko zakażeniom wirusami brodawczaka ludzkiego.

Rocznie na świecie kilkaset milionów ludzi ulega zakażeniom genitalnymi genotypami wirusa brodawczaka ludzkiego (HPV – human papillomavirus). Przenoszone głównie drogą płciową infekcje przebiegają najczęściej bezobjawowo, ale mogą prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy, sromu, pochwy, odbytu, prącia, niektórych nowotworów głowy i szyi oraz brodawek narządów płciowych (kłykcin kończystych). Udział HPV w etiologii chorób wynosi od blisko 100% w przypadku raka szyjki macicy do kilku/kilkunastu procent w przypadku innych nowotworów i schorzeń. Brakuje skutecznych leków przeciwko HPV, ale szczepionki profilaktyczne są dostępne bezpłatnie w programach immunizacji wielu krajów na świecie.

W Polsce szczepienia przeciwko HPV były dotychczas realizowane odpłatnie lub w bezpłatnych lokalnych, samorządowych programach profilaktyki, ale objęcie populacji nie przekracza 10%. Od listopada 2021 roku jedna ze szczepionek jest dostępna z 50% refundacją, trwają prace nad refundacją kolejnych, a Narodowa Strategia Onkologiczna zakłada wdrożenie programu immunizacji przeciwko HPV i objęcie 60% populacji nastolatków szczepieniami do 2028 roku. Rejestrację mają trzy szczepionki profilaktyczne przeciwko HPV. Wszystkie są bezpieczne, a ich skuteczność w profilaktyce chorób wywoływanych przez genotypy szczepionkowe sięga blisko 100% pod warunkiem uzyskania pełnej odporności poszczepiennej przed kontaktem z wirusem.

Priorytetową kohortę docelową dla szczepień przeciwko HPV w Polsce stanowią dziewczęta w wieku 11-13 lat. Należy dążyć do wdrożenia rutynowych, bezpłatnych szczepień przeciwko HPV do Programu Szczepień Ochronnych (PSO) dla wszystkich nastolatków. Osoby po 13 roku życia mogą także odnieść korzyść z tych szczepień i powinny być szczepione zgodnie z charakterystyką produktów. Oprócz bezpłatnej dostępności w ramach PSO elementem kluczowym dla sukcesu wdrożenia szczepień przeciwko HPV w Polsce będzie edukacja personelu medycznego i rodziców szczepionych nastolatków.

Link do rekomendacji opublikowanych w czasopiśmie Onkologia po Dyplomie.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii