Zapraszamy do udziału w warsztatach PTW „Choroby zakaźne i szczepienia w dobie wojny w Ukrainie” 2.07.2022

13/06/2022

 

>>> SPRAWDŹ PROGRAM KONFERENCJI <<<

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Wakcynologii oraz Komitetu Organizacyjnego kolejnych Warsztatów PTW organizowanych w dniu 02.07.2022 w Rzeszowie pod hasłem : „Choroby zakaźne i szczepienia w dobie wojny w Ukrainie” pragnę Państwa gorąco zaprosić do udziału w tym wydarzeniu.

Po 24 lutego 2022 roku przyjęliśmy w naszych progach 3,442 mln obywateli Ukrainy chroniących się przed wojną. W przeważającej liczbie są to matki z małymi dziećmi ale także dzieci z licznych w Ukrainie placówek wychowawczych, pobawione opieki rodziców. Znaczący odsetek uciekinierów wojennych stanowią także osoby starsze, często z chorobami przewlekłymi.

W związku z tym, że nasi goście otrzymali w Polsce prawo do bezpłatnej, podstawowej opieki zdrowotnej, jako lekarze spotykamy się niemal codziennie przed pacjentami narodowości ukraińskiej oczekującymi naszej pomocy. Poważnym problemem jest zrozumiały w nadzwyczajnych, wojennych okolicznościach brak dokumentacji medycznej, obrazującej m.in. zakres czynnego zabezpieczenia przeciw chorobom zakaźnym. Nie możemy także zapominać, że poziom wyszczepienia przeciw chorobom zakaźnym wieku dziecięcego nie był dotąd w Ukrainie najwyższy, a dane oficjalne dotyczące tego zagadnienia, publikowane przez władze sanitarno-epidemiologiczne naszych sąsiadów, trudno przyjąć za w pełni wiarygodne. Obecność w naszym otoczeniu licznej populacji nieuodpornionych dzieci, w tym także nieświadomych nosicieli chorób zakaźnych, stanowić może zagrożenie dla zdrowia naszych obywateli. Chcemy oprzeć się na wiarygodnych i rzetelnych danych, popartych wieloletnim doświadczeniem naszych wykładowców, aby nie wzbudzać zbędnych, nieracjonalnych obaw i emocji.

W programie Warsztatów postaramy się przybliżyć Państwu problematykę zagrożeń epidemicznych związanych z wojną i uchodźctwem, omówimy najbardziej istotne z chorób zakaźnych (poliomyelitis, błonica, Hib, odra), których występowanie w Ukrainie jest częstsze niż w Polsce. Przedstawimy także informacje na temat uzupełniania szczepień ochronnych w poszczególnych grupach wiekowych przy braku weryfikowalnych danych na temat przeprowadzonej wcześniej profilaktyki czynnej.

W naszym spotkaniu uczestniczyć będą także zaproszeni lekarze z Ukrainy, którzy towarzyszą swoim rodakom w wojennej tułaczce i sprawują nad nimi opiekę medyczną w Rzeszowie. Mamy nadzieję, że wspólna dyskusja przewidziana także programem Warsztatów pozwoli Państwu lepiej poznać wyżej zarysowaną problematykę.
Licząc na bezpośrednią obecność Państwa w gościnnych progach Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego zapraszam także do zdalnego ale czynnego udziału w Warsztatach
za pośrednictwem Internetu.

dr hab. n. med. Hanna Czajka, prof. UP
Przewodnicząca Komitetu Naukowego

 

>>> ZAREJESTRUJ SIĘ <<<

 

Rejestracja jest bezpłatna dla członków PTW, którzy mają opłacone składki członkowskie.

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii