Szczepienie przeciwko COVID-19 a ochrona przed MIS-C

10/01/2022

W amerykańskim badaniu kliniczno-kontrolnym przeprowadzonym zgodnie ze schematem test-negative oceniono skuteczność rzeczywistą szczepionki mRNA przeciwko COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech (BNT162b2) w zapobieganiu wieloukładowemu zespołowi zapalnemu dzieci (MIS-C). W badaniu uwzględniono pacjentów w wieku 12–18 lat hospitalizowanych w 24 szpitalach w 20 stanach od 1 lipca do 9 grudnia 2021 roku, tj. w okresie, w którym większość przypadków MIS-C można łączyć czasowo z zakażeniem wariantem Delta. Grupę przypadków utworzyło 102 dzieci spełniających kryteria MIS-C. Jedną grupę kontrolną utworzyło 90 dzieci, u których stwierdzono objawy kliniczne COVID-19, ale wynik testu metodą RT-PCR lub testu antygenowego w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 był ujemny (grupa z ujemnym testem). Do drugiej grupy zakwalifikowano 91 dzieci, które nie miały objawów COVID-19 (grupa bezobjawowa). Skuteczność szczepionki BNT162b2 obliczono porównując szansę pełnego zaszczepienia w grupie przypadków i w grupie kontrolnej (iloraz szans). Mediana wieku w całej populacji objętej badaniem wyniosła 14,5 lat, u 58% dzieci obecna była ≥1 choroba przewlekła (w tym otyłość).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepionka mRNA przeciwko COVID-19 firmy Pfizer-BioNTech podana zgodnie z 2-dawkowym schematem charakteryzowała się dużą skutecznością w zapobieganiu MIS-C u dzieci i młodzieży w wieku 12–18 lat. Wyniki tego badania to kolejny argument wspierający zalecenie szczepień dzieci przeciwko COVID-19.

Szczegóły na: Szczepienie przeciwko COVID-19 a ochrona przed MIS-C

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii