Szczepionka Comirnaty przez ≥6 miesięcy zapewniała skuteczną ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 wymagającą hospitalizacji, w tym wywołaną wariantem Delta

19/10/2021

W amerykańskim badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono skuteczność rzeczywistą (efektywność) szczepionki BNT162b2 (Comirnaty) w zapobieganiu zakażeniom SARS-CoV-2 i zachorowaniom na COVID-19 wymagającą hospitalizacji, w tym wywołanych wariantem Delta (B.1.617.2).

Wyjściową populację badania stanowiły osoby w wieku ≥12 lat korzystające ze świadczeń zdrowotnych w placówkach zarządzanych przez Kaiser Permanente Souther California (KPSC) na terenie Południowej Kalifornii w Stanach Zjednoczonych. Zakażenie SARS-CoV-2 zdefiniowano jako dodatni wynik badania PCR niezależnie od obecności objawów klinicznych, a zachorowanie na COVID-19 wymagającą hospitalizacji jako dodatni wynik badania RT-PCR w okresie od 14 dni przed do 3 dni po przyjęciu do szpitala z powodu objawów ostrej choroby układu oddechowego.

Wszystkie dodatnie próbki pobrane w okresie od 4 marca do 21 lipca 2021 roku, oraz dodatkową pulę próbek pobranych przed tym okresem, poddano sekwencjonowaniu w celu określenia wariantu SARS-CoV-2. Za w pełni zaszczepione uznawano osoby, które otrzymały 2 dawki szczepionki BNT162b2 i u których minęło ≥7 dni od podania drugiej dawki. Dane do badania uzyskano z elektronicznego rejestru medycznego prowadzonego przez KPSC.

Szczegóły na: Szczepionka Comirnaty przez ≥6 miesięcy zapewniała skuteczną ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 wymagającą hospitalizacji, w tym wywołaną wariantem Delta

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii