Raport OPZG „Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności”

04/07/2021

Wszyscy pracownicy ochrony zdrowia powinni popularyzować szczepienia, ponieważ mają kontakt z pacjentami na każdym etapie ich życia – podkreślają autorzy raportu Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności.

Rekomendacje:

  • Model Wybieraj Działaj Inspiruj powinien być fundamentem programów popularyzacji szczepień w Polsce.
  • Należy wspierać i popularyzować nowe systemowe rozwiązania, które sprzyjają popularyzacji i nadzorowi nad immunizacją.
  • Sytem ochrony zdrowia powinien motywować pracowników tego sektora i świadczeniodawców do promocji szczepień w ramach codziennej pracy z pacjentami.
  • Ocena potrzeb immunizacji i silna rekomendacja wykonania szczepienia to podstawowe działania, które już dziś może wykonać każdy przedstawiciel zawodu medycznego.
  • Udział wszystkich zawodów medycznych bezpośrednio kontaktujących się z pacjentem jest niezbędnym elementem oddolnych inicjatyw promocji szczepień.
  • Należy wzmacniać oddolne inicjatywy promocji szczepień angażujące przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych, którzy mają bezpośredni kontakt z pacjentem.
  • Należy umożliwiać zdobywanie kompetencji komunikacyjnych pozwalających na efektywną promocję szczepień.
  • Liderzy społeczni, lokalni, kulturalni oraz religijni odgrywają ważną rolę w kształtowaniu postaw wobec szczepień.
  • Działania edukacyjne nie powinny być realizowane jako samodzielne inicjatywy promocji szczepień.
  • Głównymi grupami docelowymi aktywności zmierzających do popularyzacji szczepień powinny być dzieci, młodzież i młodzi dorośli.

 

Szczegóły na: Raport OPZG. Razem przeciw chorobom zakaźnym. Strategia na rzecz podniesienia poziomu wyszczepialności

Pliki do pobrania

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii