Zalecenia EMA dotyczące szczepienia preparatem Vaxzevria

25/05/2021

Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) działający przy Europejskiej Agencji Leków (EMA) wydał zalecenia dla personelu medycznego dotyczące szczepienia przeciwko COVID-19 preparatem Vaxzevria (AstraZeneca).

CHMP wskazał, że:

  • osobom, u których po szczepieniu preparatem Vaxzevria wystąpi zespół zakrzepicy z małopłytkowością (thrombosis with thrombocytopenia syndrome – TTS), nie należy podawać drugiej dawki tej szczepionki,
  • u każdej osoby, u której w okresie 3 tygodni po szczepieniu stwierdza się małopłytkowość, należy ocenić występowanie objawów przedmiotowych sugerujących zakrzepicę,
  • u każdej osoby, u której w okresie 3 tygodni po szczepieniu stwierdzono objawy zakrzepicy, należy ocenić występowanie objawów przedmiotowych sugerujących małopłytkowość,
  • należy upewnić się, że każdy pacjent, u którego po szczepieniu stwierdzono zakrzepicę z małopłytkowością otrzymał specjalistyczna opiekę medyczną,
  • każdą osobę szczepioną preparatem Vaxzevria należy poinformować, aby w sytuacji wystąpienia jakichkolwiek objawów sugerujących zakrzepicę lub małopłytkowość, natomiast zgłosili się do lekarza.

Zalecenia te uwzględniono również w Charakterystyce Produktu Leczniczego: ChPL Vaxzevria

Szczegóły na: Zalecenia EMA dotyczące szczepienia preparatem Vaxzevria

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii