Stanowisko Fundacji Bank Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w sprawie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 kobiet w okresie laktacji

16/01/2021

Wspólne stanowisko w sprawie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 kobiet w okresie laktacji przygotowane przez Fundację Bank Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskie Towarzystwo Wakcynologii rekomenduje objęcie matek karmiących piersią Narodowym Programem Szczepień przeciw COVID-19. Szczególnie dotyczy to kobiet z grup wysokiego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 – matki lekarki oraz matki wcześniaków.

Pełna treść stanowiska: Stanowisko Fundacji Bank Mleka Kobiecego, Centrum Nauki o Laktacji i Polskiego Towarzystwa Wakcynologii w sprawie szczepienia przeciwko SARS-CoV-2 kobiet w okresie laktacji

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii