Komunikat MZ w sprawie uprawnienia lekarzy do przeprowadzania badania kwalifikacyjnego do szczepienia oraz informacja o dostępności do materiałów szkoleniowych na stronie CMKP

23/12/2020

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami związanymi z nabywaniem przez lekarzy uprawnienia do badania kwalifikacyjnego do szczepienia, informuję, że lekarskie badanie kwalifikacyjne, a więc badanie stwierdzające czy są przeciwskazania do przeprowadzania szczepienia, może wykonywać osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza.

Zgodnie z art. 17 ust. 2. ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego jest poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania obowiązkowego szczepienia ochronnego.

Lekarskie badanie kwalifikacyjne do szczepienia jest wykonywane przed każdym szczepieniem ochronnym, zarówno wykonywanym w trybie realizacji obowiązku, jak i zaleceń lub wskazań indywidualnych.

Wymaganie dodatkowych uprawnień zawodowych przez lekarzy do wykonywania badania kwalifikacyjnego do szczepienia w oparciu o ww. przepis jest nieuzasadnione.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że wraz z rozpoczęciem szczepień przeciwko COVID-19, CMKP przygotowuje materiały szkoleniowe dedykowane procedurze badania kwalifikacyjnego do szczepienia z przypomnieniem zasad postępowania w przypadku wstrząsu anafilaktycznego, które zostaną udostępnione na platformie e-learning CMKP. W przypadku lekarzy, będą miały charakter zalecany, nie zaś obowiązkowy.

Dostęp do szkoleń dla personelu medycznego na stronie CMKP będzie otwarty.

z upoważnienia Ministra Zdrowia
Anna Goławska
Podsekretarz Stanu

Warszawa, dn. 22.12.2020

Pliki do pobrania

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii