Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii ws. masowych szczepień przeciw COVID-19

11/12/2020

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Wakcynologii wyrażone w liście otwartym Zarządu Głównego, skierowane do:

Andrzeja Dudy – Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów
Adama Niedzielskiego – Ministra Zdrowia
Grzegorza Cessaka – Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

oraz do wiadomości:

Sejmu RP, Senatu RP i środków masowego przekazu

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wakcynologii pragnie wyrazić głębokie zaniepokojenie z powodu pojawiania się w przestrzeni publicznej głosów podważających celowość masowych szczepień przeciw COVID-19, a pochodzących od osób, które nie są specjalistami z zakresu chorób zakaźnych, wakcynologii, epidemiologii, zdrowia publicznego, czy też nauk pokrewnych. Prezentowane w tych wystąpieniach stopnie i tytuły naukowe bez podania posiadanego doświadczenia zawodowego w zakresie profilaktyki chorób zakaźnych mogą wprowadzać w błąd zarówno Władze Rzeczypospolitej Polskiej, jak i środki masowego przekazu i obywateli naszego kraju.

Od blisko roku cały świat, w tym także Polska przechodzi przez trudny czas pandemii, która paraliżuje życie społeczne i gospodarcze oraz działalność służby zdrowia. Epidemia w naszym kraju doprowadziła do zakażenia ponad 1 100 000 osób   i zabrała życie ponad 21 000 naszych rodaków. Świat z nadzieją wypatruje szczepionek, które mogłyby przerwać pandemię i przywrócić normalne życie ludziom na całym świecie. Właśnie teraz, gdy rozpoczynają się w niektórych krajach masowe szczepienia, a władze Rzeczypospolitej Polskiej podejmują wysiłki w celu zakupienia szczepionek i przygotowania Narodowej Strategii Szczepień przeciw COVID-19 pojawiają się głosy wprowadzające w błąd opinię publiczną, które mogą zaważyć na niepowodzeniu uodpornienia Polaków i przedłużeniu epidemii w naszym kraju.  Skutkiem tej dezinformacji będą kolejne setki tysięcy zachorowań i dziesiątki tysięcy zgonów, także tych, którzy nigdy nie uwierzyli w epidemię COVID-19.

Polskie Towarzystwo Wakcynologii skupia specjalistów zajmujących się od lat problematyką szczepień ochronnych. Dane epidemiologiczne wskazują jednoznacznie, że dzięki szczepieniom wykorzeniono ospę prawdziwą, ograniczono zgony z powodu m.in. krztuśca, odry, błonicy czy też tężca. W minionych latach rozwinął się na świecie, ale także w naszym kraju system zbierania danych o niepożądanych odczynach poszczepiennych, pozwalający na obiektywną ocenę bezpieczeństwa masowego uodparniania dużych populacji ludzi. Zawsze przy podejmowaniu racjonalnych decyzji dotyczących szczepień obowiązuje porównanie ryzyka związanego ze szczepieniami z korzyściami wynikającym z zapobiegania chorobie zakaźnej. To zestawienie w przypadku szczepień przeciwko COVID-19 ze skutkami choroby COVID-19 przemawia jednoznacznie za jak najszybszym rozpoczęciem w Polsce masowych szczepień przeciwko tej chorobie.

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Wakcynologii zwraca się do Władz Rzeczypospolitej Polskiej o ignorowanie wystąpień podważających zaufanie do szczepień przeciwko SARS-CoV-2 osób nieposiadających niezbędnych kompetencji w tym zakresie, a także o przygotowanie rzetelnej kampanii informacyjnej na temat profilaktyki COVID-19, która pozwoliłaby każdemu obywatelowi naszego kraju na podjęcie racjonalnej decyzji dotyczącej własnej osoby.

Pragniemy podkreślić, że powyższy apel jest także wyrazem naszego poparcia dla listu otwartego Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, skupiającego specjalistów chorób zakaźnych, którzy od blisko roku walczą z epidemią COVID-19 w naszym kraju.

za Zarząd PTW

hab. n. med. Ernest Kuchar
Prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

prof. dr hab. Jacek Wysocki
Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii

                                                           
Warszawa, dn. 11.12.2020

Pliki do pobrania

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii