Bezpieczeństwo szczepionki BCG z podszczepu Moreau

09/04/2020

Jedyną dostępną szczepionką przeciwko gruźlicy jest nadal szczepionka BCG zawierająca żywe prątki Bacillus Calmette-Guérin, mutanty prątka bydlęcego (Mycobacterium bovis). Na świecie dostępne są szczepionki z różnymi podszczepami BCG, np. francuskim (1173P2), japońskim (Tokyo-172), czy duńskim (1331). W Polsce od 1955 roku produkuje się i stosuje szczepionkę BCG zawierającą podszczep Moreau, wywodzący się z podszczepu Rio de Janeiro. Od 2016 roku – z uwagi na trudności w dostępie do stosowanego wcześniej preparatu z podszczepu duńskiego – polską szczepionkę (BCG-10) stosuje się również w Australii. Stworzyło to okazję do oceny bezpieczeństwa BCG-10 u w kohorcie tamtejszych dzieci.

Cały artykuł dostępny na stronie Medycyna Praktyczna:
https://www.mp.pl/szczepienia/przeglad/gruzlica/232781,bezpieczenstwo-szczepionki-bcg-z-podszczepu-moreau

20 lat Polskiego Towarzystwa Wakcynologii